Начало / Общество / Отчетът на кмета за втората година от мандата влиза за разглеждане в постоянните комисии 

Отчетът на кмета за втората година от мандата влиза за разглеждане в постоянните комисии 

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен ще се запознаят този месец с отчета за изпълнение на Програмата за управление на кмета на Общината Георг Спартански за втората година от мандат 2019 – 2023 г. Отчетът ще бъде разгледан от всичките 10 постоянни комисии, информира председателят на местния парламент Мартин Митев.

Представянето на отчета пред Общинския съвет е в изпълнение на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно този текст кметът представя пред съветниците програма за управление за срока на мандата в 3-месечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Годишен отчет за изпълнението й се внася всяка година от мандата.

В отчета до съветниците за втората година от мандат 2019-2023 г. кметът Георг Спартански отбелязва, че през изминалата 2021 г. са продължили усилията за справяне с предизвикателствата на пандемията от COVID-19. Ситуацията през годината е била усложнена и с повишаване на цените на електроенергията и нарастването на цените на стоки и услуги. По тази причина определени изпълнители в процедури за възлагане на обществени поръчки са отказвали изпълнение на сключените договори, поради невъзможност да се справят с увеличените разходи.

През годината в община Плевен се проведоха три пъти национални избори и три пъти – частични местни избори, както и преброяване на населението, което е наложило мобилизиране на администрацията за организиране, провеждане и техническото им осигуряване, при спазване на всички изисквания на националното законодателство и в съответствие с принципите за добро управление. Въпреки наложените противоепидемични мерки, ограничените ресурси и необходимостта от стриктно изпълнение на несвойствени задачи, през 2021 г. общинската администрация е осигурила непрекъснатост в изпълнението на възложените функции и е извършила значителен обем от дейности за постигане на целите, визирани в Програмата за управление за мандат 2019 – 2023 г.

В отделни точки в отчета са посочени и дейностите в община Плевен за посочения период в съответните сфери: Развитие на икономиката; Развитие на масовия градски транспорт и транспортната инфраструктура; Устройство на територията; Обществения ред и сигурност; Здравеопазване; Социална среда; Подобряване на условията за образование; Развитие на условията за спорт и отдих; Опазване на културно-историческото наследство; Култура и туризъм; Административно обслужване.

Пълният текст на Отчета за втората година от мандат 2019 – 2023 г. е публикуван в дневния ред на февруарските заседания на всичките десет постоянни комисии в Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-fevruari-2022-g

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...