Акценти
Начало / Общество / Основно ремонтираната Автогара Плевен отваря на 1 април

Основно ремонтираната Автогара Плевен отваря на 1 април

Приключи изпълнението на  проекта за основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара Плевен. За обекта вече има издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Пл-15/18.03.2022 г., издадено от РДНСК – Плевен, с което се въвежда в експлоатация.

На това основание със своя заповед Кметът Георг Спартански определя Автогара Плевен като начална, междинна и крайна спирка на всички междуселищни автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми, в чийто маршрут е включена Автогара Плевен, считано от 01.04.2022г. От тази дата със същата заповед се преустановява ползването на „Автоспирка“ на ул. „Иван Миндиликов“ № 6А за същите цели. Ще бъде преустановена и временната организация на движение в района, въведена за периода на рехабилитационните дейности.

Проектът за ремонт на Автогара Плевен стартира през м. май 2021 г. Той е на  стойност 2 683 173.86 лв. /с ДДС/. Собственият принос на Община Плевен е 115 912,87 лв., останалата част от средствата са от поемането на дългосрочен дълг под формата на заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД и Банка ДСК АД – съфинансираща институция, след решение на Общински съвет – Плевен.

Съществуващата лепена каменна облицовка на сградата е премахната и е заменена с минерална цветна мазилка с влачена структура след полагане на топлоизолационен пакет от EPS с дебелина 10 см. Цялостно е променено разпределението на пътническия салон. Основният достъп до сградата се осъществява с въртяща се врата с обособени от двете й страни евакуационни изходи.  Подменени са дограмите, реновирана е системата за отопление с подмяна на тръбната мрежа и старите амортизирани отоплителни тела. Изпълнени са климатизиране на сградата, както и нова осветителна инсталация с LED осветители. Изцяло са преустроени водопроводната и канализационна инсталации.

Положена е нова настилката в основния салон, където са обособени 80 седящи места. В непосредствена близост до вход/изход към дворното пространство е изпълнено гише за градска мобилност, което ще обслужва посетителите. Обособени са багажно отделение и пет гишета за продажба на билети.

Санитарни помещения са предвидени за посетителите, персонала и за хората с увреждания, за които е монтирана платформа пред главния вход, за тях са отделени и паркоместа. В салона има помещение за майки с деца и за оказване на долекарска помощ. Сградата е снабдена с автоматична пожароизвестителна система, както и аварийно-оповестителна и озвучителна система, която ще обхваща и външната територия. Дворното пространство е асфалтирано, входът в него е изместен с цел безопасност извън обхвата на кръстовището пред Автогарата, осигурено е необходимото място за изчакване и разрешаване влизането на автобуси за дълги разстояния. Изградена е  нова стоманена навесна конструкция и са обособени новите сектори – 8 за заминаващи и преминаващи автобуси и три –  за пристигащи автобуси.

 

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...