Начало / Икономика / Освободиха от наем ползвателите на обекти в РУМ „Мизия” за времето на извънредното положение

Освободиха от наем ползвателите на обекти в РУМ „Мизия” за времето на извънредното положение

Общински съвет – Плевен допълни решението си, прието на заседанието през м. април в подкрепа на наематели и ползватели на общински обекти за периода на извънредното положение, обявено в страната заради епидемията от COVID – 19.

С Решение №175 от 30.04.2020 г. съветниците единодушно гласуваха да бъдат освободени изцяло ползвателите на терени и наемателите на нежилищни обекти – общинска собственост, от задълженията за заплащане на наеми във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки за периода на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. За обектите, стопанисвани от общинската фирма „Тибор“ ЕАД бе дадено  съгласие за намаляване на дължимите за периода наемни вноски, съразмерно с площта на наетите обекти – съответно 30%, 20% и 10 % от уговорените месечни наеми. В хода на заседанието тогава бе коментирано, че е целесъобразно за периода на извънредното положение наемателите на обекти на първия етаж в РУМ „Мизия“ да бъдат освободени изцяло от задължението за заплащане на наемите. Причината е, че сградата е търговски център тип „МОЛ“ и нейната дейност е напълно  преустановена от първия ден на въвеждане на извънредните мерки. Търговската дейност в РУМ „Мизия“ не е възобновена и до момента, тъй като сградата попада и в хипотезата на раздел от заповедта на здравния министър, с която влязоха в сила противоепидемични мерки във връзка с обявената извънредна противоепидемична обстановка. В приетото от ОбС – Плевен решение през април не е включена конкретна точка за цялостно освобождаване на наемателите на обектите в РУМ „Мизия“ от заплащане на наемни вноски. По тази причина, с цел да бъдат избегнати тълкувания, днес съветниците допълниха решението си с изричен текст за РУМ „Мизия“. Направеното допълнение гласи:

„Дава съгласие за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лицата – наематели на търговски обекти в първия етаж от сградата на РУМ „Мизия“ – собственост на „Тибор“ ЕАД, за периода от 13.03.2020г. до постановяване на изричен административен акт на министъра на здравеопазването за отмяна на наложените противоепидемични мерки по отношение на търговските центрове тип „МОЛ“.“

Прието бе и изменение в текста на априлското решението. Промяната касае частта, регламентираща освобождаване изцяло наемателите на общински нежилищни недвижими имоти, управлявани от ОП „Жилфонд“ от заплащане на месечни наемни цени за обектите, за които има забрана за функциониране в извънредното положение. От така приетия текст отпадна уточнението израза: управлявани от ОП „Жилфонд“, за да може мярката да обхване и наемателите на нежилищни недвижими имоти в малките населени места в община Плевен.

 

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...