Начало / Общество / Определиха представителя на Плевен в Комисията за изработване на Областна аптечна карта

Определиха представителя на Плевен в Комисията за изработване на Областна аптечна карта

Общински съвет – Плевен определи д-р Елза Пачева – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Плевен, за представител на Общината в Комисията за изработване на Областна аптечна карта.

Във връзка с изготвяне на Национална аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, е постъпило писмо от Министъра на здравеопазването за определяне представител на Община Плевен в областна комисия за изработване на Областна аптечна карта. Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Националната аптечна карта се изработва въз основа на областни аптечни карти. За изработване на областната аптечна карта Министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, двама представители на Регионалната здравна инспекция, двама представители на Районната здравноосигурителна каса, двама представители на Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, един представител на Регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на Закона за здравето и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията. Представителите на общините се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно текст от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Крайният срок за изпращане решението на Общинския съвет в Министерството на здравеопазването, както и заповедта на Кмета, с които д-р Пачева се определя за представител на Община Плевен в областната комисия за изработване на Областна аптечна карта, е 31 май 2022

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...