Акценти
Начало / Общество / Окръжен съд – Плевен с нови правила за работа

Окръжен съд – Плевен с нови правила за работа

Във връзка с отмяна на извънредното положение в Република България и с Решение на Съдийската колегия на ВСС от 12.05.2020 година, със Заповед от 15.05.2020 година, Окръжен съд Плевен утвърждава нови мерки и правила за работа.

Възобновява се разглеждането на всички видове дела, при спазване на мерки, целящи запазване здравето на гражданите, съдиите и служителите, като няма да бъде допускана публика, вкл. стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретното производство.

В сградата на съда ще се допускат страни по дела, адвокати, вещи лица и свидетели по конкретни дела, както и лица посещаващи сградата за получаване на административни услуги, включително и във връзка с работата на Бюро съдимост, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Достъпът ще се осъществява от отделни входове за участници в процеси и за съдиите и служителите.

Деловодствата, Бюро съдимост и служителите обслужващи дейността на ДСИ ще работят с граждани и адвокати от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа, като от 8.00 до 9.00 сутрин и от 12.00 до 14.00 на обяд ще бъде извършвана дезинфекция на общите части и помещенията.

Участниците в процесите ще бъдат допускани непосредствено преди започване на конкретното дело. Ще могат да се допускат и участници в следващите максимум две дела в едно заседание, но при възможност да бъде спазвана дистанция между тях. Когато това не е възможно, участниците ще изчакват пред съдебната сграда.

Всички лица влизащи в сградата на съда ще трябва да носят маски и ръкавици, а ако нямат такива, ще им бъдат осигурявани на входа.

В сградата на съда няма да бъдат допускани лица с външно проявена симптоматика на заболяване.

Ръководството на Окръжен съд Плевен призовава гражданите и страните по делата, да се възползват в пълна степен от възможностите, които дава електронния достъп. Книжата по делата могат да бъдат подавани в Окръжен съд Плевен на електронната поща [email protected]. Справки по хода на дело или за постановен съдебен акт могат да се правят на сайта на Окръжен съд Плевен, където има актуална информация относно делата, график на заседанията и постановени съдебни актове. На страницата на Окръжен съд Плевен ще може да се намерят всички електронни услуги, които предоставя съда, както и актуалните електронни адреси.

Пълното съдържание на Заповедта, може да намерите на сайта на Окръжен съд Плевен.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...