Начало / Общество / ОИЦ – Плевен продължава дейността си и през следващите три години

ОИЦ – Плевен продължава дейността си и през следващите три години

Днес на пресконференция в Община Плевен Стефан Милев, заместник-кмет „Европроекти и хуманитарни дейности“ оповести официално подписването на договор „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от 27 Областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.”, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. С бюджет от 410 760 лв. екипът на ОИЦ – Плевен продължава работата си и през следващия тригодишен период.

През този период е предвидено експерти на ОИЦ – Плевен да проведат 66 информационни събития във всички общини на областта, да се включат в три национални кампании, ще бъдат подготвени и раздадени 2 000 дипляни. За обезпечаване провеждането на събитията е предвидено закупуването на три промоционални шатри.

Всички дейности се обединяват от целта заинтересованите, както и широката общественост, да получават навременна, разяснена разбираемо, информация за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Другата част от работата на експертите е популяризирането на успешни европейски проекти и добри практики.

И през следващите три години ОИЦ – Плевен ще продължава да е в подкрепа на бизнеса, на неправителствените организации и на институциите в областта.

Прочетете също:

Президентът насрочи парламентарни избори за 2 октомври 2022 г.

Президентът Румен Радев подписа указ за разпускане на 2 август 2022 г. на 47-ото Народно ...