Начало / Общество / Общият устройствен план на Плевен влиза за обсъждане в Общинския съвет

Общият устройствен план на Плевен влиза за обсъждане в Общинския съвет

Общият устройствен план /ОУП/ на град Плевен и землището му ще бъде представен този месец на заседание на Общинския съвет на Плевен. Предложението е 11 точка в предварителния дневен ред за заседанието на местния парламент, насрочена за 24 септември от 09,00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Преди това Планът влиза за обсъждане в две от постоянните комисии – ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ и ПК по „Стопанска политика и транспорт“. Заседанията и на двете са днес.

Процедурата по изработване на Общия устройствен план на Плевен е открита с решение на Общинския съвет през април 2008 г. Планът е възложен чрез конкурс по смисъла на Закона за обществените поръчки и наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране към него. За изпълнител е избран „ТПО Варна – ГЕОАРХ“ ООД. Прогнозният срок на действие на документа е 15-20 години, като се осигуряват резерви за развитие до 2050 г. Проектът е изработен двуфазно – предварителен и окончателен проект.

Предварителният проект е публикуван на сайта на Община Плевен, в резултат на което по него са постъпили множество заявления от заинтересувани лица. Проведено е и обществено обсъждане. На 25 септември 2019 г. на заседание на Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Плевен се разгледани всички постъпили становища по документа от централни и териториални администрации и контролни органи и от заинтересованите граждани и са взети решения относно тяхното отразяване или не в окончателния проект на Плана. На 4 декември 2019 г. е проведено заседание на ЕСУТ в присъствието на представители на заинтересованите ведомства, на което се разгледани всички постъпили писмени становища. Констатирано е, че посочените в становищата непълноти или забележки са отстранени и окончателният проект за ОУП на гр. Плевен може да бъде приет.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...