Начало / Общество / Общински съвет – Плевен ще обсъжда разкриване на нова социална услуга в общината

Общински съвет – Плевен ще обсъжда разкриване на нова социална услуга в общината

Предложение за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана от държавата дейност влиза за обсъждане в Общински съвет – Плевен. Услугата касае подкрепа за 386 потребители на територията на община Плевен, като предложението ще се гледа първо в Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика в местния парламент.

Съгласно Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане, влезли в сила 2020 г., на общините се предоставя водеща роля за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Услугата „Асистентска подкрепа“ е нов вид социална дейност, включваща подкрепа от асистент за две категории лица:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Определеният стандарт за дейността за календарната година е 3985 лв. на лице за общо 19 993 потребители в цялата страна. За Община Плевен потребителите ще бъдат 386 с общ размер на средствата 1 538 210 лв. С писмо от 16.12.2020 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане уведомява Община Плевен да предприеме действия по създаване на социалната услуга с подаване на документи до Агенцията за издаване на заповед за предварително одобрение. Заповедта е получена съответно на 31.12.2020 г.

Изготвеното до Общински съвет – Плевен предложение е за разкриване на новата социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана от държавата дейност в общината от 1 април тази година.

 

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...