Начало / Общество / Общински съвет – Плевен заседава днес по предварителен дневен ред от 31 точки

Общински съвет – Плевен заседава днес по предварителен дневен ред от 31 точки

По предварителен дневен ред от 31 предложения ще заседава днес Общинският съвет на Плевен. Сесията е от 09,00 ч. в сграда „Гена Димитрова“. Сред основните точки на последното за годината заседание са две предложения за закриване на учебни заведения в Плевен – на ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“, предложение за закриване на детската градина в с.Беглеж. Ако бъдат приети, детската градина трябва да бъде закрита от 1 юни 2017 година, а двете плевенски училища – от 1 юли 2017 година. За освободените сгради с наличното в тях движимо имущество ще бъде осигурена охрана, се посочва още в предложенията за решения, внесени от кмета Георг Спартански до Общински съвет – Плевен. По повод предложението за закриване на ОУ „Васил Левски“ назря сериозно напрежение. Родители организираха подписка за запазване на училището. А на заседанието на Постоянната комисия по образователна политика и читалищна дейност не беше стигнато до единодушно решение, като гласовете против предложението за закриване на училището взеха превес.

За ново разглеждане на сесия влизат предложението за изменение на Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на общината и проектът за Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен. Част от дневния ред са и две предложения за Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен.

По предложение на председателя на местния парламент Мартин Митев точка втора в предварителния дневен ред е обсъждане на решение, касаещо възнаграждението на общинските съветници. Предложението е за гласуване на санкции при отсъствие по неуважителни причини от заседание на Общинския съвет и от заседание на постоянните комисии.

След като на сесията през ноември съветниците не успяха да дообсъдят предложението за промени в Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен и точката бе отложена, предложението влиза за ново разглеждане и на това заседание. Промените касаят режима на платено паркиране, реда за издаването на карти за паркиране, дейностите по таксуване и начините за платеното паркиране в обособените за това зони,  режима на паркиране на ППС за служебни нужди, режима на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, др.

По същия начин стои въпросът и с проекта за Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен – на сесията през ноември предложението бе отложено и влиза за ново разглеждане на заседанието днес. В предложения проект е уредено изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на общински терени – улични и тротоарни настилки, зелени площи и др.

За ново разглеждане влиза и предложението за Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен. В случая съветниците предстои да разгледат две предложения в тази връзка – едното с вносител общинският съветник Йордан Грижов и второто с вносител кметът Георг Спартански. В проектите са посочени основните изисквания, ред и критерии за финансиране на спортните клубове на територията на Общината. Причини, които налагат приемането на такава наредба, са дългогодишни спорове между спортните клубове и организации за начина на финансиране и разпределението на средствата; създаване на ясни правила за финансиране на всички спортни клубове на територията на Община Плевен; предотвратяване на злоупотреби и постигане на максимална прозрачност при изразходване на средствата.

Част от дневния ред на декемврийската сесия са и две върнати решения. Първото касае прекратяване на наемен договор между Община Плевен и Спортен клуб по борба „Изобор“ и ново предоставяне на спортна зала за съвместно ползване от Спортен клуб по борба „Изобор“ и Спортен клуб по борба „Камен Лозанов“. Решението е гласувано на сесията през ноември и върнато за ново обсъждане от кмета на Общината Георг Спартански.

Второто върнато решение е за приетите през ноември промени в Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината. Решението е върнато за ново обсъждане от областния управител Ралица Добрева.

На тази сесия Общински съвет – Плевен предстои да гласува и няколко правилника – Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа на личностно развитие /за Центъра за работа с деца, за Ученическата спортна школа и за Центъра за ученическо, техническо и научно творчество – Плевен/ и Правилник за организацията и дейността на общинското звено „Инспекторат”.

Съветниците ще разгледат предложение и за създаване на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори”. Община Плевен може да осъществява самостоятелна стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на Закона за общинската собственост. В тази връзка предложението е сектор „Земеделие и гори“ да се преобразува в такова предприятие.

Местният парламент ще се произнесе и по искане за увеличаване щата на Общинския духов оркестър. Предложението е за 2 нови щатни бройки и е постъпило от Пламен Марков – диригент на оркестъра.

Прочетете също:

Георг Спартански  към младите: Нямате причина да се чувствате непълноценни, ако пишете на български в социалните мрежи

Младите хора да се изразяват на български в социалните мрежи когато са в България, призова ...