Акценти
Начало / Общество / Общински съвет – Плевен прие промени в наредбата за местните такси и цени на услугите

Общински съвет – Плевен прие промени в наредбата за местните такси и цени на услугите

Общински съвет – Плевен, прие промени в Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Предложението бе първа точка в дневния ред на днешното заседание.

С оглед опазване здравето на всеки, заседанието на Общинския съвет се провежда в зала „Плевен“ при закрити врати при спазване на всички противоепидемични мерки и указания.

Изменението в местния нормативен акт е във връзка с промени в Закона за автомобилните превози, които предстои да влязат в сила от 1.01.2021г. Съгласно тях, публичният единен таксиметров регистър ще продължава да се води от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, но издаване на удостоверението, вписването на промени в данните, както и отписване ще се осъществява от кметовете на общини или оправомощени от тях лица, при предоставен съответен достъп. Съгласно текст в Закона, Общинският съвет следва да определи с наредба таксата за издаване на удостоверението за регистрация, списък на превозните средства към удостоверението и вписване на промени. Към момента цените са определени на национално ниво на база тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта. Тъй като определените цени са се наложили в практиката, предложението бе същите да бъдат включени и в Наредба №17 за община Плевен.

С днешното решение ОбС – Плевен прие следните допълнения към Приложение №3 на Наредба №17:

– т.14 – Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – такса 100 лв., освободена от ДДС;

– т.15 – Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство – такса 10 лв., освободена от ДДС;

– т.16 – Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация – такса  10 лв. освободена от ДДС.

Промените в Наредба №17 влизат в сила 7 дни след публикуване на интернет страницата на Общинския съвет.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...