Начало / Общество / Общински съвет – Плевен заседава на 30 януари по 31 предложения

Общински съвет – Плевен заседава на 30 януари по 31 предложения

По предварителен дневен ред от 31 предложения заседава през януари Общинският съвет на Плевен. Сесията е на 30 януари /четвъртък/ от 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Първа точка за заседанието е предложение за промени в общинската  Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Причините, налагащи промените, са: приети изменения в правната уредба на Закона за политическите партии и Закона за общинската собственост като по-високи по степен нормативни актове и необходимост от правна синхронизация и установени практически проблеми при приложението на текстовете на Наредбата в случаите, когато се учредява право на строеж за гараж или друга постройка на допълващо застрояване върху УПИ, в който сградата на основното застрояване представлява индивидуална собственост.

Предстои обсъждане на предложение и за състав на експертната комисия, отговаряща за оценка и подбор при участие за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен. Ежегодно, с бюджета на Общината се приемат и средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Плевен, които се изготвят от културни организации и артисти на свободна практика. Предоставянето на тези средства има за цел да подкрепи и стимулира създаването на културни продукти и реализирането на културни събития на територията на община Плевен. В предходния мандат, 2015-2019 г. Комисията се състоеше от петима общински съветници и петима представители на общинската администрация.

На януарското си заседание Общинският съвет ще разгледа и  предложението за даване съгласие за сключване на официален договор за установяване на партньорски отношения с Община Зарка, Хашемитско Кралство Йордания. Преди сесията точката бе обсъдена на заседанията на всички постоянни комисии. Ако предложението бъде одобрено, кметът на Общината ще бъде упълномощен от Общинския съвет да води преговори за сключване на договора, а след подписването на контракта – да го внесе в местния парламент за одобрение.

На 30 януари председателят на Общинския съвет Мартин Митев внася отчет за дейността на местния парламент за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. За обсъждане влиза и предложение за Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. Шеста точка в предварителния дневен ред е обсъждане на отмяна на решение от октомври 2019 г. и гласуване на трансфер от общинския бюджет за 2020 г. на сдружение „Героите на Дойран“ за изграждането на паметник на Девета пехотна плевенска дивизия. Съветниците ще разгледат още: предложения за прекратяване на съсобственост; за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост; проекти за подробни устройствени планове; предложение за залесяване на общински поземлени имоти.

Всички предложения, които ще стоят на вниманието на Общинския съвет, са публикувани на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ / „Заседания на Общински съвет / Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 30.01.2020 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-30012020-g

 

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...