Акценти
Начало / Здравеопазване / Общинският съвет одобри избраните управители на три медицински центъра в Плевен

Общинският съвет одобри избраните управители на три медицински центъра в Плевен

Без дебати съветниците взеха решение за управителите на три медицински центъра в Плевен. Предложенията бяха в три последователни точки от дневния ред на Общински съвет – Плевен. Първото предложение бе за утвърждаване на избор на управител за „Дентален център 1-Плевен“ ЕООД. За спечелил конкурса е обявен д-р Венелин Благоев Радев със средноаритметична оценка от разработката и проведеното събеседване 5,08 по шестобалната система. Съветниците подкрепиха с 25 гласа това предложение, като само един се въздържа.

Второто предложение бе за управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1-Плевен“ ЕООД. Конкурсът е спечелен от д-р Данаил Руменов Стойчев с обща оценка 5,11. Старейшините дадоха своя положителен глас и за този избор с 29 „за“ инито един против или въздържал се.

Избор за управител бе направен и за „Диагностично-консултативен център II ЕООД – Плевен“, където победител в конкурса е д-р Мариана Лазарова, с обща оценка от разработката и проведеното събеседване 5,46. Съветниците подкрепиха това решение с 27 гласа „за“, като само един се въздържа.

Така тримата кандидати, спечелили конкурсите, бяха утвърдени като управители на медицинските центрове.

Прочетете също:

Д-р Николай Славов: Между 5 и 20% от жените във фертилна възраст страдат от ендометриоза

Д-р Николай Славов е от екипа на МБАЛ „Авис Медика“ – Плевен, която е един ...