Акценти
Начало / Образование / Общинският съвет не прие предложението за финансово подпомагане на Езиковата гимназия

Общинският съвет не прие предложението за финансово подпомагане на Езиковата гимназия

С 11 гласа „за“, 6 „против“ и 23 „въздържал се“, Общинският съвет на Плевен не прие предложението за предоставяне на финансова помощ в размер на 50 261 лв. на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в града. Решението бе прието на свиканото в четвъртък извънредно заседание след сериозен едночасов дебат, по време на който бе изслушан и директорът на гимназията Юрий Тодоров. На заседанието присъства и зам.-директорът на учебното заведение Любомир Паскулов.

Извънредното заседание на Общинския съвет  започна с представяне на предложението от вносителя – Постоянната комисия по образователна политика и читалищна дейност към местния парламент. Председателят на Комисията Диана Данова обясни, че в две свои заседания Комисията е обсъдила мотивираното искане на директора на училището за предоставяне на финансова помощ от 50 261 лв. с цел преодоляване на финансов дефицит за месец декември 2018 година за изплащане на заплати и осигуровки на педагогическия и непедагогическия персонал. В резултат на обсъжданията Комисията предлага на Езикова гимназия – Плевен да бъдат предоставени исканите допълнителни средства, като те бъдат отпуснати от резерва на общинския бюджет за 2018 година.

След представяне на предложението председателят на местния парламент Мартин Митев предостави думата на общинските съветници за изказвания и въпроси към ръководството на Езиковата гимназия. Преди да бъде изслушан директорът на училището Юрий  Тодоров, своята позиция заяви и кметът на Общината Георг Спартански. Той съобщи, че според изготвена финансова справка в резерва на общинския бюджет към момента има само 3 000 лв., като в същото време постъпилите официално писмени искания в администрацията за финансово подпомагане от страна на училища в общината са общо на стойност за близо 300 000 лв. В резултат на това изникват два въпроса: ако бъде прието решение да се подпомогне финансово Езиковата гимназия – откъде ще се вземат средства, и вторият – на какво основание ще бъде отказана финансова помощ на всички останали училища, внесли искания за същото.

В последвалите изказвания от страна на общински съветници се чуха различни мнения, имаше и много въпроси – защо ръководството на училището е допуснало натрупването на такъв финансов недостиг; взети ли са някакви мерки и какви за справяне с финансовите проблеми; каква е средната брутна заплата в учебното заведение; раздавани ли са допълнителни трудови възнаграждения през годината; има ли внесено искане от гимназията до Министерството на образованието за финансово подпомагане. Припомнени бяха и предходни решения на Общинския съвет за дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища в малки населени места в общината, с коментар, че в същото време такова финансово подпомагане сега се отказва на едно от големите учебни заведения в Плевен. Направен бе и коментар, че има дискриминационна политика към големите училища, които въпреки строгата си финансова дисциплина оцеляват трудно заради механизма за финансиране.

На всички поставени въпроси в залата думата за отговор бе давана на директора на Езиковата гимназия Юрий Тодоров. Той обясни, че причината за финансовия недостиг е разделянето на училището на Основно училище „Валери Петров” – от 1 до 7 клас и Профилирана гимназия от 8 до 12 клас, което се е отразило негативно върху бюджета на гимназията за 2018 г. Припомнено бе, че разделянето се наложи заради влизането в сила на новия образователен закон и че е необходима една бюджетна година за преструктуриране на персонала, за да отговаря на новата финансова рамка. „Никой не е предполагал, че заради новите стандарти ще стигнем до тази криза“, заяви пред съветниците Тодоров. Той обяви също, че ръководството на училището е алармирало многократно за проблема, предприело е и мерки за преодоляване на финансовия недостиг – непедагогическият персонал е съкратен наполовина, има готовност и за преминаване към едносменен режим на обучение. Посочено бе, че и други големи учебни заведения в страната имат подобни финансови проблеми в резултат на влезлите в сила нови стандарти в образованието, които дават по-добри възможности за малките училища.

След едночасовото разгорещено обсъждане бе направено  процедурно предложение дебатът да бъде прекратен и да се премине към гласуване.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...