Начало / Общество / Общинският съвет в Червен бряг приема Строителна програма за общинските пътища

Общинският съвет в Червен бряг приема Строителна програма за общинските пътища

 Община Червен бряг

Общинският съвет в Червен бряг ще приеме Строителна програма за изграждане, ремонт и поддръжка на общинските пътища на редовното си заседание, което ще се състои днес от 9,30 часа в Ритуалната зала на Общината.

В предварителния дневен ред е включен отчет на общинските търговски дружества за 2013 г. и за първо тримесечие на 2014 година.  Ще бъде представена и информация за дейността на дирекция „Бюро по труда“ – Червен бряг през миналата година, както и за обхвата и насочеността на програмите за  временна трудова заетост.

Старейшините ще обсъдят предложение за изменение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предложение за приемане на Наредба  за търговската дейност на територията на община Червен бряг и предложение за изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги.

Общинските съветници ще вземат решение за разкриване  на Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище като делегирана от държавата дейност, както и за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция като делегирана от държавата дейност в община Червен бряг. Те ще обсъдят и предложение за приемане на годишен план за действие за 2015 година по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Червен бряг 2011-2015 г.

Старейшините ще гласуват и предложение за  предоставяне на концесия на язовира в землището на село Ракита  – частна общинска собственост, с площ 192,850 дка.

Прочетете също:

Оформят дървесните корони в района на новоремонтираната пешеходна зона

Днес ще бъде извършено оформяне на короните на чинарите с кубични форми на територията на ...