Начало / Общество / Общинският съвет в Кнежа ще гласува основните заплати на кметовете на кметства

Общинският съвет в Кнежа ще гласува основните заплати на кметовете на кметства

Кнежа

Общинският съвет в Кнежа ще заседава на 28 май от 17:00 часа в Заседателната си зала. Съветниците ще се запознаят с Отчета за работата и изразходваните средства, предоставени на читалищата от общината за 2013 година, и с Отчета за работата на Общинския комплекс за социални услуги през 2013 година. От полицията ще информират за състоянието на обществения ред, движението по улиците и пътищата, противообществените прояви и взаимодействието с общинска администрация. Кметът на Общината ще запознае старейшините с Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Кнежа. Той ще представи и състоянието на общинския дълг.

Съветниците ще гласуват конкретния размер на основните месечни заплати на кметовете на кметства. Сред точките от предварителния дневен ред е и докладна записка от кмета относно съгласие за участие в трета процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Старейшините ще приемат План за развитие на социалните услуги в общината през 2015 година по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2011 г. – 2015 г.

 

Прочетете също:

Отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2021 г. ще бъде представен днес пред ОбС – Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира днес за редовно заседание с предварителен дневен ред от ...