Начало / Общество / Община Плевен ще обезпечи задължение по договор за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо

Община Плевен ще обезпечи задължение по договор за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо

Общински съвет – Плевен, даде съгласие за обезпечаване на финансово задължение от Общината, посочено в договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на общината. Договорът е от 13 май тази година, като за изпълнение на дейности по него е предвидено авансово плащане до 10% от предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 12 241 809 лв., а именно 1 224 190 лв.

Авансовото плащане по договора се извършва след представяне на документи, единият от които е запис на заповед за размера на аванса. Заповедта се издава в полза на договарящия орган и е платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“. Изискването е срокът за предявяване да е до 60 дни от датата на финалното плащане по проекта или до пълното покриване на аванса с допустими разходи, когато записът на заповед не е предявен.

За поемане на задължението и издаването на запис на заповед е необходимо Общински съвет – Плевен, със свое решение да упълномощи кмета на Общината да подпише същата. Решението получи подкрепа от 30 от общинските съветници в залата.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...