Начало / Образование / Община Плевен ще кандидатства по Проект „Красива България” за ремонт в детска ясла „Чайка”

Община Плевен ще кандидатства по Проект „Красива България” за ремонт в детска ясла „Чайка”

Общинските съветници дадоха днес съгласието си Община Плевен да кандидатства с проект „Основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка”, гр. Плевен” за външно финансиране по Проект „Красива България” 2020 г.

Това става след като Министерство на труда и социалната политика публикува обява за набиране на проектни предложения по Проект „Красива България” 2020 г. Допустими кандидати по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” са общините и държавни институции, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. Община Плевен има намерение да кандидатства с проект за основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка”, за който разполага с готова проектосметна документация за обекта на стойност 213 334,00 лв. Собственото участие на Община Плевен в общия бюджет на проекта възлиза на 53,00 %, или 113 067,00 лв.

Според изискванията за кандидатстване по Проект „Красива България” 2020 г., резултатите от реализацията на проекти задължително се съхраняват от бенефициентите за срок най-малко пет години след приключване на изпълнението. Изискуемият документ, потвърждаващ и доказващ намеренията на кандидатите в този аспект, е Решение на Общински съвет.

Крайният срок за депозиране на проектни предложения е 06.01.2020 г.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...