Начало / Икономика / Община Плевен откри процедура за възлагане на обществена поръчка за ново улично осветление

Община Плевен откри процедура за възлагане на обществена поръчка за ново улично осветление

Община Плевен откри процедура за възлагане на обществена поръчка „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на системата за улично осветление на гр. Плевен”. Поръчката включва изготвяне на работен инвестиционен проект; доставка и монтаж на нови 7 260 бр. енергоспестяващи светодиодни осветителни тела; изграждане на система за централно наблюдение и управление на уличното осветление; ремонт на 430 електрически табла и поставяне на компоненти от системата за управление в тях; ремонт на механични елементи за закрепване на улични и паркови осветителни тела; доставка и монтаж на 332 бр. нови стоманени стълбове и 2 385 бр. нови конзоли за закрепване на уличното осветление. Изпълнителят финансира реализирането на проекта със собствени средства като оферира на възложителя Община Плевен схема за разсрочено плащане на равни месечни вноски за срок от 120 месеца. Размерът на месечната вноска не трябва да е по-голям о 52 249, 13 лв., с включен ДДС.Възложителят ще финансира дейностите със собствени средства съгласно Решение № 1 225от 28.02.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл. 20, ал. 2 от ЗОП, но за осигуряване на по-високо ниво на публичност и по-дълъг срок за подготовка на конкурентни оферти и на основание чл. 20, ал. 9 от ЗОП, възложителят е взел решение да проведе открита процедура.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 17.00 часа на 01.07.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 02.07.2019 г. в 11.00 часа в Заседателната зала на III етаж в сградата на Община Плевен.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...