Акценти
Начало / Общество / Община Плевен вече има  Комплексна програма за качеството на въздуха за периода 2021-2025 г.

Община Плевен вече има  Комплексна програма за качеството на въздуха за периода 2021-2025 г.

Общински съвет – Плевен прие Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен. Програмата е по показатели фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди, основната й цел е планиране на мерки за подобряване качеството на въздуха на местно ниво.

Със свое решение от октомври 2016 г. съветниците приеха  Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Плевен по показатели фини прахови частици с размер до 10 pm (ФПЧю) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016 – 2020 г. Действието на програмата приключи през декември 2020 г., в резултат на което е направена актуализация. Тя е по спечелен от Общината проект по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

При разработването на настоящата Комплексна програма за качество на въздуха в община Плевен е проведено социологическо проучване с цел отчитане мнението и предложенията на гражданите. Обобщение на получените отговори показва, че 73.1% от анкетираните считат, че има проблем с качеството на въздуха в Плевен, като 13 на сто го определят като много сериозен, а 23.4% считат, че проблем има, но той не е значителен. Автомобилният трафик е посочен като най-сериозният източник на замърсяване на въздуха в Плевен, следван от прашните шосета и улици. На друг въпрос – за начина на отопление, над 80 % от участниците в проучването са заявили, че не използват дърва и/или въглища за отопление. Главната причина за избора на дърва и/или въглища за останалите, които ги използват за отопление, е тяхната ефективност. Сред отговорилите, че се отопляват на дърва и/или въглища, 17.8% са посочили, че биха променили вида на отопление, който използват, ако бъде осигурено безплатно присъединяване към мрежата на газификация, а 12.5% – ако се създаде техническа възможност за свързване към централна газификация. От друг въпрос става ясно още, че над 80 на сто от участниците в допитването използват само един източник на отопление, а останалите по-малко от 20% – комбинация от два или повече източника, като най-често това е парно и електричество.

В Комплексната програма са цитирани и обобщени налични данни към 2019 г., според които 13746 домакинства в община Плевен се отопляват с твърди горива. Записано е също, че Плевен е сред градовете с голям брой топлофицирани и газифицирани жилища – общо 31581 или 59% от всички домакинства в града.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...