Акценти
Начало / Общество / Община Гулянци ремонтира сградата на администрацията с евросредства

Община Гулянци ремонтира сградата на администрацията с евросредства

През летните месеци стартираха дейностите по проект „Извършване на СМР – Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация – Гулянци“. Проектът е на стойност 412 188 лева, финансиран със средства от ЕС по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

Проектът предвижда топло и хидро-изолация и цялостен ремонт на покривите и фасадите на двете сгради – администрация и център за обслужване на граждани, шпакловане и боядисване, ремонтни дейности по интериора, изграждане на нова отоплителна инсталация и климатична система, ново осветление и Вик.

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...