Начало / Здравеопазване / Обучение по повод Световния ден на първата помощ проведоха от БЧК

Обучение по повод Световния ден на първата помощ проведоха от БЧК

На 14 септември  тази година се отбелязва Световният ден на първата помощ. По този повод от БЧК Плевен проведоха обучение по начални познания за оказване на първа помощ в няколко общини. Обучените са хора с различни професии, като идеята е да се повиши увереността сред обществото за  действие в случай на бедствия, аварии и катастрофи. Не е нужно да бъдеш лекар или професионален спасител, достатъчно е да имаш основни умения за оказване на първа помощ и така можеш да спасиш човешки живот»подчерта Анелия Цветанова, щатен специалист „Мендижмънт на бедствията”.

Стратегията до 2020 г. на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК) предвижда да се подпомогнат всички Национални дружество по света за постигане на по-добра подготка за бедствия, но и за ежедневни рискове.

Организацията на обединените нации определя пътната  смъртност и телесни наранявания като „съществен проблем за общественото здравеопазване, с широка гама от социални и икономически последици“. Десетилетието на ООН – 2011-2020 за действия за безопасност по пътищата стартира официално на 11 май 2011 година. Десетгодишния план за действие има пет основни стълба и един от тях е бързата реакция. Тези стълбове включват и безопасни автомобили, безопасни пътища, управление на безопасността на движението и поведението на ползвателите на пътищата.

Според Доклада за глобалното състояние на пътната безопасност,  публикуван от Световната здравна организация през 2013 г., около 1,24 милиона души по света умират през 2010 г. в резултат на това, че стават жертви по пътищата. Това представлява средно почти 3400 души всеки ден, като очакванията са до 2020 г. Нараняванията, свързаните с пътнотранспортни произшествия, до 2020 г. Да нарастнат с около 65%, а в страните с нисък жизнен стандарт – с около 80%. Много от тези смъртни случаи и наранявания могат да бъдат избегнати, ако хората бъдат обучени в оказване на първа долекарска помощ и са в състояние да имат подходяща бърза реакция в случай на пътнотранспортно произшествие или бедствие.

„Ние всички сме повече или по-малко уязвими, но всички ние имаме капацитет да се научим  да предоставяме първа помощ и да спасим живот“ – това е посланието за Световния ден на първата помощ за 2013 година.

Прочетете също:

И тази седмица инициативата „Да на ваксинацията“ събира гражданите на Плевен

Днес след работна среща с областния управител Марио Тодоров, ръководителя на клуб „Северняците“-Плевен Джейлян Демирев, ...