Акценти
Начало / Общество / Областният затегна контрола на назначените по НП „Сигурност”

Областният затегна контрола на назначените по НП „Сигурност”

арх. Бойко Балтаков

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Сигурност” и зачестилите произшествия, областният управител арх. Бойко Балтаков издаде заповед, с която изисква завишен контрол от назначените по програмата, информираха от Областна администрация – Плевен. Назначените, на длъжност „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред” по НП „Сигурност” да изпълняват вменените им с длъжностната характеристика задължения и в началото на всеки работен ден да се явяват в съответното кметство и получават задачите за изпълнение през деня от кмета или кметския наместник или упълномощени от тях лица, се казва в заповедта. Преди края на работното време да се отчитат и да се подписват в присъствената форма, като неизпълнението на поставените изисквания да се счита за неявяване на работа, се посочва още в издаденото от областния управител разпореждане.

В документа се напомня още, че кметовете и кметските наместници на населените места, в които има назначени лица по НП „Сигурност”, са длъжни да водят присъствените форми с реално изработените часове и да я представят в областна администрация-Плевен. При неявяване на работа на наетите лица, без оправдателен документ, за повече от два работни дни, да информират областна администрация, веднага след установяване на нарушението.

Прочетете също:

Общински съвет – Плевен даде съгласие за удължаване на срок за погасяване на общински дълг по договор с ФЛАГ

Общински съвет – Плевен, даде съгласие за промяна в срока за погасяване на кредит по ...