Начало / Образование / Областен форум за представяне на добри проекти се проведе в Плевен

Областен форум за представяне на добри проекти се проведе в Плевен

Днес в Плевен се проведе областен форум за представяне на добри проекти на тема  „e-Twining-електронната платформа за сътрудничество между учителите в Европа“, проекти по „Еразъм+“ и други дейности по национални програми и проекти по оперативни програми, реализирани в системата на предучилищното образование и в начален етап на образование в детските градини и в училищата в Плевенска област в периода от декември 2016 до месец декември 2017г.

 Директорът на ДГ „Снежанка“ – Гергана Кръстева и психологът Галина Прокопова  представиха на форума работата на детската градина по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Застъпена бе темата за вече задължителния скрининг тест за деца от 3 до 3,6-годишна възраст, успешно прилаган в детската градина вече втора година.

Някои от ползите на този вид диагностика са: по-детайлно обследване на децата, подпомагане на тяхното пълноценно развитие и най-вече работа в екип между специалисти, учители и родители в името на детето.

Прочетете също:

Болници в Плевен се включват в кампанията „Обичам те, сърце”

Кампания под мотото „Обичам те, сърце“ стартира Българският кардиологичен институт (БКИ). За начало на инициативата ...