Начало / Образование / Няма тревожна тенденция за вторична сегрегация в начални училища в Плевенско, показва проучване по проект

Няма тревожна тенденция за вторична сегрегация в начални училища в Плевенско, показва проучване по проект

Проучване в 25 начални училища в област Плевен, в които се обучават деца от малцинствени групи, показва, че няма тревожна тенденция за вторична сегрегация, тоест няма напуснали ученици по причина, че в класа им има деца от малцинствата. Проучването е направено по проектРодители и учители могат без агитация”, по който работят от  Педагогически колеж – Плевен. Резултатите бяха представени на пресконференция днес от доц.д-р Емил Бузов – ръководител на проекта, и  доц. д-р Анелия Рангелова – експерт по проекта. Проектът е финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и ще завърши през месец юни с провеждането на кръгла маса с участието на родители, учители и представители на общността, на която ще споделят как проектът е помогнал за преодоляване на предразсъдаците и трудностите при работа и обучение в мултикултурна среда.

В реализирането на проекта са включени повече от 40 студенти от Педагогическия колеж, които вече са преминали няколко обучения и предстои да бъдат включени в последващите дейности в две училища с различен етнически етнос – НУ „Н. Вапцаров” и ОУ „Христо Смирненски” в Плевен, каза доц. Емил Бузов.

Направеното проучване в първия етап на проекта е имало за цел да даде моментна снимка по отношение проблемността и ресурсите за справяне с вторичната сегрегация, обясни доц. д-р Анелия Рангелова. То е било фокусирано към две групи –  в едната  са  общинска и областна администрация и РУО, а в другата –  учители, директори и представители на семейната общност.

В образователните институции проучването показва, че в 88% от училищата имат педагогически съветник, а в 62% – психолози, което е приятна изненада, коментира доц. Рангелова. В 50% от анкетираните училища е имало ресурсни учители. Добър показател е, че 84% от включените в анкетата училища работят по собствена програма за интеграция на малцинствените групи, а 92% прилагат добри практики за задържане в училище на деца от ромски произход.

 Висок процент от анкетираните – 96, са отговорили, че не съществува етническо напрежение сред децата по време на учебни занятия, а също  и в междучасията.  88% от участниците  в анкетирането подкрепят учителските колективи в борбата със сегрегацията.

Сред направените препоръки е да има медиатори в училищата, а учениците да бъдат насочвани към професионално образование, което ще е мотивация да продължат образованието си.

Изводът, който може да бъде направен, е, че осигуряването  на достъп до образование на децата от малцинствен произход в начален етап на обучение е относително ефективно и няма проблеми с отпадане на ученици от системата поради конфликти и напрежение, коментира доц. Бузов.  Той допълни, че във фокуса им са ученици от началния етап, защото преобладаваща част от специалностите на Педагогическия колеж са с ориентация именно към началния курс. На база на направеното изследване ще бъдат направени препоръки още от  следващата учебна година преподавателите в колежа да актуализират учебните си програми, за да се даде възможност на студентите по-добре да разберат как става интегрирането на учениците  в мултикултурна среда. В поредицата от срещи с учители, родители и ученици ще се дискутира важността на образованието за по-добрата професионална реализация на  децата от малцинствените групи. „Проектът няма за цел да реши проблема в национален мащаб, а да подготви бъдещите учители за предизвикателствата при работата в училище, в което има деца от различни етнически малцинства”, подчерта доц. Бузов. Той припомни изследване, според което при повече от пет деца от ромски произход в един клас, задължително настъпва вторична сегрегация и призова институциите да се съобразяват с този факт.

 

Прочетете също:

Деца от арт школа „Колорит” с награди от Международния конкурс „Аз обичам Черно море”

Две деца от арт школа „Колорит” са носители на награди от Международния конкурс „Аз обичам ...