Акценти
Начало / Политика / Няколко важни точки обсъждат днес общинските съветници на Плевен

Няколко важни точки обсъждат днес общинските съветници на Плевен

По предварителен дневен ред от 37 точки заседава днес Общинският съвет на Плевен. Сред тях са и предложенията за изменение на две наредби. Именно такава е точка първа на предстоящата сесия, която е по предложение на председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев. Тя касае изменение на Наредба №8 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества. Целта е въвеждане на по-строг финансов контрол над общинските фирми и една от промените, които се предлагат в тази връзка, е въвеждане на 3-месечни финансови отчети.

Съветниците ще обсъждат и изменение на Наредба №15, която регламентира реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен. Една от предложените промени касае срока за разрешенията за поставяне на такива преместваеми обекти и съоръжения върху имоти – общинска собственост. Те ще се издават след публичен търг или публично оповестен конкурс и сключен въз основа на резултатите от него договор за срок до 10 години – за имотите публична или частна общинска собственост.

Следващите точки в предварителния дневен ред касаят общинските фирми. Съветниците ще гласуват бизнеспрограмите на осем от тях и ще решават за управлението на две от общинските дружества – „Инжстрой” ЕООД и „Тибор” ЕАД.

Съветниците ще обсъждат и разпределението на средствата за спорт в общината за настоящата година. С решение през януари ОбС – Плевен прие Бюджет 2016 на община Плевен, съгласно който средствата в група „Физическа култура и спорт“ са в размер на 400 000 лв., в това число за Общински футболен клуб „Спартак Плевен“ 80 000 лв. и 40 000 лв. за развитие на детско-юношеската школа в гр. Славяново. Остатъкът от средствата в тази група е в размер на 280 000 лв. В Общината са постъпили предложения за организирането на съвместни прояви от различни спортни клубове. За целта е нужно да бъде утвърден Спортен календар, за който се предвижда финансиране в размер на 34 000 лв.

Сесията ще обсъжда и статута на Международния музикален фестивал „Катя Попова”. През настоящата година се навършват 50 години от първото издание на фестивала и във връзка с предстоящото 30-о издание се предлага актуализиране на статута, който да отговаря на съвременните изисквания за провеждането на международни фестивали. Новият статут е и условие за кандидатстване на ММ Лауреатски дни „Катя Попова“ за член на Българската асоциация на фестивалите и впоследствие – на Европейската асоциация на фестивалите.

В Община Плевен е постъпила молба с искане за предоставяне под наем на стадион „Плевен” за организиране и провеждане на концерт на сръбската фолкизпълнителка Цеца Величкович. Решението за определяне на наемна цена за почасово отдаване под наем на стадиона предстои да бъде гласувано от Общинския съвет.

Сред останалите точки в Дневния ред на сесията са предложение за продажба на общинската вила в парк „Кайлъка“ , за отдаване под наем на части от имоти . публична общинска собственост, в училища и детски градини, предложения за отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост, в сградата на Автогара – Плевен, продажби на общински имоти и др. На сесията ще бъде представен и Отчет за дейността на ОбС – Плевен за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.

Общинският съвет започва своето заседание от 9:00 часа в сграда „Гена Димитрова“.

Прочетете също:

Какво е псориазис и как да успокоим ковните лезии, които причинява

Повечето от нас са свикнали да асоциират кожните заболявания с тийнейджърското акне, което са имали ...