Начало / Общество / НЧ „Георги Парцалев-1901” обяви конкурс за секретар

НЧ „Георги Парцалев-1901” обяви конкурс за секретар

НЧ „Георги Парцалев-1901” в град Левски обяви конкурс за секретар на читалището. Изискванията за изпълнение на длъжността са: средно-специално или висше образование /като кандидатите с висше образование са с предимство/; допълнителна квалификация – компютърна грамотност; умения за координация и контрол на документооборота, включващ цялостния процес на работа с документи, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и съхраняване; познаване и прилагането на законите и другите нормативни документи, отнасящи се към дейността на юридическите лица с нестопанска цел, трудовия процес, и вътрешните нормативни документи на читалището; комуникативност, умение за работа в екип, професионална ангажираност и отговорност.

Конкурсът ще се проведе на два етапа, като в рамките на първия етап се разглеждат постъпилите заявления, като се преценява дали са представени всички необходими документи. В рамките на втория етап чрез събеседване се оценяват кандидатите, като се поставят въпроси, свързани с познаването и прилагането на законите и другите нормативни документи, отнасящи се към дейността на юридическите лица с нестопанска цел, трудовия процес, и вътрешните нормативни документи на читалището.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат: автобиография, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено образование, копия от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Документи ще се приемат в сградата на НЧ „Георги Парцалев-1901”, бул. „България” №45, всеки работен ден от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. от Йордан Първанов. Телефон за връзка: 0650/8 26 30 – Йордан Първанов.

Прочетете също:

Георг Спартански  към младите: Нямате причина да се чувствате непълноценни, ако пишете на български в социалните мрежи

Младите хора да се изразяват на български в социалните мрежи когато са в България, призова ...