Акценти
Начало / Образование / НУ „Христо Ботев” спечели проект за „Еко кът”

НУ „Христо Ботев” спечели проект за „Еко кът”

еко кът НУ Христо Ботев

НУ „Христо Ботев” – Плевен спечели проект за „Еко кът” в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2015 г.” и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Проектът е иницииран от директора на училището – г-н Цветелин Горанов, който сподели, че НУ „Христо Ботев” е училище с традиции в създаването на навици у учениците за опазване на околната среда и важна предпоставка за формиране на екологична култура у подрастващите.

В „Еко кът” на НУ „Христо Ботев” ще се обучават учениците от 1 до 4 клас. Те ще имат възможност практически да приложат наученото по учебните дисциплини Околен свят и Човекът и природата.

Реализацията на проекта и практическата му приложимост подпомагат систематизирането и обогатяването на знанията за живата и неживата природа, осмисля ролята на човека за опазването на околната среда, стимулира към екологично съзнание и дейно участие в опазването на природата и ресурсите.

Прочетете също:

Завърши обучението на специализантите от курса „Младши сержант – първи модул”

57 специализанти получиха днес във ВВУБ „Георги Бенковски”  удостоверения за завършен курс за придобиване на ...