Начало / Общество / Нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците

Нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците

Съгласно Закона за управление на отпадъците от 2013 г. годишните отчети за отпадъци се предоставят само в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), а не както до сега в Регионалните инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) и в общината на чиято територия се намират площадките на които се извършва дейността, информират от екоинспекцията.

Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. е 31 март на 2013г.

Образците за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. остават непроменени.

Отпада изискването лицата, които извършват събиране на отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства да предоставят в ИАОС тримесечни справки за събраното,  както и за предварително третиране на отпадъци от опаковки.

Образците и сроковете за предоставянето на тримесечни справки за пуснатите на пазара моторни превозни средства, батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване остават непроменени.

РИОСВ-Плевен напомня на отчитащите се да запазват входящите си номера дадени от ИАОС, тъй като те ще са им нужни при извършването на контрол от страна на експертите.

Актуална информация заинтересованите лица могат да намерят на интернет страницата на РИОСВ-Плевен и на ИАОС.

Прочетете също:

Прочистват „Кайлъка” от болни дървета, подменят ги с нови

Работници на „Паркстрой”  изсичат старите и болни смърчове в парк „Кайлъка”. Годният дървесен материал от ...