Начало / Общество / Нови препарирани екземпляри от защитени видове получи Регионалният музей в Плевен

Нови препарирани екземпляри от защитени видове получи Регионалният музей в Плевен

Експозицията на отдел „Природа“ на Регионален исторически музей – Плевен, се обогати с 11 нови екземпляра препарирани животни. Те са предоставени от РИОСВ-Плевен и са 9 защитени вида, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие за обогатяване на музейния фонд.

Дарението включва: Дива котка, Скален орел, Домашна кукумявка, Бял ангъч, Обикновенна калугерица, Зелен кълвач, Червеноклюна потапница, Обикновен мишелов и Малък ястреб.

 Препарираните екземпляри са отнети в полза на държавата с наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Плевен.

След дезинсекция и обработка дарените животни ще бъдат експонирани в залите на  отдел „Природа“.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри; преследване и обезпокояване; унищожаване или вземане на яйца и гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, изнасяне зад граница, търговия или размяна на препарирани екземпляри.

 

 

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...