Начало / Икономика / Новия общински бюджет и няколко наредби ще гласува днес местният парламент

Новия общински бюджет и няколко наредби ще гласува днес местният парламент

Общинският съвет на Плевен се събира днес за първото за годината заседание. В предварителния дневен ред са включени 26 точки.

Съветниците ще започнат с обсъждане на предложения за промени по няколко общински наредби. Първа точка в предварителния дневен ред касае изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища, и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. За обсъждане влизат още предложение за изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен, както и предложение за изменение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

Съветниците ще разгледат отчета за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. За обсъждане влиза и предложение за Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен за 2018 година. Седма точка в дневния ред е обсъждане на проекта за Бюджет на Община Плевен за  2018 година.

Сред останалите точки на предстоящата сесия са: Предложение за разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт” и подпомагане младежки инициативи и включването й в Календар за младежки дейности на Община Плевен в общ размер до 10 000 лв.; Предложение за преобразуване на Основно училище „Христо Ботев” – с. Мечка в Обединено училище „Христо Ботев” – с. Мечка.; Предложение за преобразуване на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Търнене в Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Търнене.; др.

Последна точка в приетия от Председателския съвет дневен ред е предложение за приемане на Общински план за противодействие на тероризма.

Прочетете също:

1175 нарушения за превишена скорост в Плевенска област за седмица

Приключи специализираната полицейска операция за контрол на скоростните режими, съобщи МВР-Плевен. Тя се проведе от ...