Акценти
Начало / Общество / Новия бюджет и нова структура на общинската администрация обсъждат съветниците в четвъртък  

Новия бюджет и нова структура на общинската администрация обсъждат съветниците в четвъртък  

Сред основните точки на първото за годината заседание на местния парламент са предложението за Бюджет 2017 на Община Плевен и предложението за нова структура на общинската администрация. Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 26 януари, четвъртък.

Първа точка в предварителния дневен ред е утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Регионалния военноисторически музей. С постановление на Министерския съвет от 8 ноември миналата година, Общинският културен институт „Дирекция Военноисторически музеи“ – Плевен бе преобразуван в Регионален военноисторически музей. С правилника се урежда устройството и дейността на музея. В документа се посочва, че музеят включва десет обекта – Панорама „Плевенска епопея 1877г.“, Параклис-мавзолей „Св.Георги Победоносец“, Къщата – музей „Цар Освободител Александър II“, Скобелев парк – музей и Братската могила-костница, Къщата-музей „Стоян и Владимир Заимови“, Експозиция „Плевенска епопея 1877 г.“,Румънски мавзолей и музеен кът и мемориален парк в Гривица, Къща-музей „Велик княз Николай Николаевич“ – Пордим, Къща-музей „Негово Кралско Величество Карол I“ – Пордим, всички паметници и землени съоръжения от Руско-турската война 1877-1878 г. на територията на област Плевен.

Съветниците ще разгледат предложение и за изменение на Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на общината. Предложението касае отстраняването на някои несъвършенства в документа, установени в практиката, целта е по-точна преценка на проектите, кандидатстващи за съфинансиране, както и създаване на по-благоприятни условия за кандидатите. Една от предложените промени е в чл.12 – сроковете на сесиите за приемане на документите. Промените, предложени за Първа сесия, предвиждат краен срок за подаване на предложенията – 28 февруари /вместо досега предвидения 31 март/, краен срок за разглеждане на предложенията – 20 март /вместо предвидения в момента 20 април/, срок за изпълнение на проектите – 31 юли /вместо предвидения 15 септември/. За Втора сесия предложението е краен срок за подаване на документи – 31 май /вместо сега действащия 31 юли/, краен срок за разглеждане на предложенията – 20 юни /предвидения сега е 20 август/, срокът за изпълнение на проектите остава същия – 15 декември.

Ще бъдат представени Отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. и предложение за Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година. В отчета посочените приходи от общински имоти, предоставени за управление на ОП „Жилфонд“, са в размер на 1 252 940 лв., от които от жилищни наеми – 355 959 лв., от нежилищни наеми – 369 485 лв., наеми от терени – 258 376 лв. Отчетените приходи от такси за поставяне на хладилни витрини за годината са 17 545 лв., от терените за поставяне на кафе-машини – 1 695 лв., от такси за летни градини – 149 571 лв., от тротоарно право – 31 116 лв.  Приходите от нощувки хотел са съответно 47 525 лв., а от туристически данък – 2 928 лв. Приходите от имоти, предоставени за управление на ОП „Център за градска мобилност“ за 2016 г. са 1 192 995 лв., от които приходи от Автогара –  529 183 лв., от паркинги и Синя зона – 380 601 лв., от глоби и неустойки – 168 100 лв. Приходите, отчетени за годината от имотите, управлявани от ОП „Акварел“, са 201 570 лв., от които 65 320 лв. са от Зоопарка. Отчетените наеми от земеделските земи за периода са съответно 719 483 лв., а от продажба на дърва за огрев за населението – 370 728 лв.

Предложението за нова структура на Администрацията на Община Плевен е под номер 7 в предварителния дневен ред. Към момента администрацията е структурирана в 7 дирекции, 30 отдела и 4 сектора, кметства и кметски наместничества. Общата численост на общинската администрация и дейности към нея е 420 щатни бройки, а на кметствата и кметските наместничества и дейностите към тях – 178,5 щатни бройки.  Предложената нова структура е за 5 ресорни зам.-кмета, 10 дирекции, 27 отдела, 4 сектора и 3 звена, с обща численост на общинската администрация – 408 щатни бройки, а за кметствата и кметските наместничества – 187 щатни бройки.

Точка 8 в предварителния дневен ред на съветниците е предложението за Бюджета на Община Плевен за 2017 година. Общо 82 165 349 лв. приходи и толкова разходи предвижда проектът за бюджет 2017 на община Плевен. Предвижда се през 2017 г. обемът на финансираните дейности, както и на предоставяните на населението публични услуги да се запазят. Приходите за държавни дейности през годината ще бъдат 46 521 381 лв. – толкова са предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г. Планираните постъпления от имуществени и други данъци за годината са в размер на 16 355 000 лв. В разходната част на Бюджет 2017 заложените разходи за делегирани от държавата дейности са 46 521 381 лв., за местни дейности – 32 272 018 лв., за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 3 371 950 лв.

На януарското заседание Общински съвет – Плевен предстои да обсъди още предложение за предоставяне на допълнителни средства за ОУ „Васил Левски” – Плевен, за отпускане на 25 000лв. за реализацията на здравен проект в МЦРСМ І – Плевен, предложение за решение за недопускане заселване на бежанци и мигранти на територията на Община Плевен и др. На заседанието председателят на Общинския съвет Мартин Митев и кметът на Общината Георг Спартански ще отчетат и командировъчните си разходи за последното тримесечие на 2016 г. Отчетените суми и от двамата са 0 лева.

Прочетете също:

Какво е псориазис и как да успокоим ковните лезии, които причинява

Повечето от нас са свикнали да асоциират кожните заболявания с тийнейджърското акне, което са имали ...