Начало / Архиви на етикети: Териториално статистическо бюро – Плевен

Архиви на етикети: Териториално статистическо бюро – Плевен

Област Плевен на 12-то място в страната по произведен БВП

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Плевен през 2017 година е 1 941 млн. лв. Това нарежда областта на дванадесето място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение нараства с 6.3%. Това сочат окончателните данни на Териториалното статистическо бюро в Плевен. Създадената от отраслите ...

Прочети повече »

Средно по 344 кг боклук на година изхвърлят жителите на област Плевен

85 хил. тона отпадъци са приети за година в трите депа на областта На територията на област Плевен през 2017 г. са работили три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Те са разположени на обща площ от 19 дка. Във функциониращите депа за битови отпадъци са приети 85 хил.т ...

Прочети повече »

Коефициентът на заетост в област Плевен под средния за страната

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 93.5 хил., от които 52.2 хил. са мъже, а 41.3 хил. са жени, сочат последните данни на Териториалното статистическо бюро на НСИ в Плевен. В сравнение с третото тримесечие ...

Прочети повече »

Над 91 процента от предприятията в област Плевен са с до девет заети

С най-голям дял в икономиката на област Плевен са микропредприятията с до 9 заети. Те представляват 91.8% от общо 9 678 нефинансови предприятия в областта, показват последните данни на Териториалното бюро в Плевен на Националния статистически институт. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 7.1%, средните предприятия (от 50 до ...

Прочети повече »

Плевен изостава в ползването на интернет във взаимодействие с публични институции

През 2018 г. в област Плевен 11.4% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт. По този показател областта изостава с 10.8 процентни пункта от средната стойност за страната, която е 22.2%, показват данните на Териториалното статистическо бюро – Плевен. Това нарежда областта  чак ...

Прочети повече »

В област Плевен жените по-активни при ползването на интернет

В област Плевен през 2018 г. 55.4% от населението на възраст 16 – 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В сравнение с 2017 г. този показател бележи ръст от 0.2 процентни пункта, отчитат от Териториалното статистическо бюро – Плевен. Жените са по-активни при редовното ползване ...

Прочети повече »

Област Плевен на 18-то място в страната по средна работна заплата

Средната работна заплата за третото тримесечие на 2018 г . в област Плевен е 863 лв., което нарежда областта на 18-то място в страната, отчитат от Териториалното статистическо бюро в Плевен. На чело в класацията по показател средна работна заплата са областите:  София (столица) – 1 504 лв., София – ...

Прочети повече »

Увеличава се броят на делата, приключили с осъдителни присъди

През 2017 г. в област Плевен са приключили делата за 1 635 извършени престъпления, като 1 336 от тях са приключили с осъдителни присъди. В сравнение с предходната година това е повече с 10.9%, отчитат от Териториалното статистическо бюро в Плевен. С ефективно осъждане са приключили 677 дела, 659 – с ...

Прочети повече »

18-то място за Плевен по размер  на средна работна заплата

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 862 лв., отчитат от Териториалното статистическо бюро в Плевен.За  обществения сектор средната месечна работна заплата е 977 лв., а за частния – 812 лева. През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област ...

Прочети повече »

В Плевенско две лица в активна възраст издържат по едно дете и пенсионер

Според статистиката в област Плевен на всяко лице в зависима възраст – до 15 и над 65 години, се падат по-малко от две лица в активна възраст. Това е резултат от остаряването на населението. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. е 139 275 души, или 56.1% от цялото население ...

Прочети повече »

В област Плевен живее 3.5% от населението на страната

248 138 е броят на населението на област Плевен към края на 2016 г., показват последните данни на Териториалното статистическо бюро – Плевен. Това е 3.5% от общото население на страната.  В Сравнение с 2015 г. областта се е стопила с близо 3 850 души или с 1.5%. През 2016 г. на ...

Прочети повече »

С осъдителни присъди през миналата година са завършили  1 217 дела

През 2015 г. в област Плевен са приключили делата за 1 325 извършени престъпления.  С осъдителни присъди са 1 217 от тях, сочат данните на Териториално статистическо бюро – Плевен. От осъдителните присъди 807 са с ефективно осъждане, а 410 – с условно осъждане. С оправдателна присъда са приключили 21 дела, ...

Прочети повече »