Акценти
Начало / Общество / Нова структура на общинската администрация ще обсъждат на предстоящата сесия

Нова структура на общинската администрация ще обсъждат на предстоящата сесия

На първото си работно заседание, което ще се проведе идния четвъртък – 26 ноември, новият Общински съвет на Плевен ще разгледа предложение за утвърждаване на структурата на общинската администрация. Вносител на предложението е кметът Георг Спартански.

Той запазва досегашната численост на общинската администрация в размер на 206.5 щатни бройки, но увеличава с 10 числеността на щатните бройки, дофинансирани от местни приходи и те стават 80.

В предложението е предвидено, с цел оптимизиране структурата на общинската администрация, на пряко подчинение на кмета да бъдат отдел „Правно и нормативно обслужване”  и отдел „Вътрешен одит”, както е било и досега. Новият кмет поема пряко  контрола върху отдел „Връзки с обществеността и протокол” и сектор „Информационни технологии”, който досега е бил извън щатното разписание.

Още два отдела ще преминат на пряко подчинение на кмета – отдел „Местно самоуправление”, досега бил в структурата на дирекция „Обществен ред и сигурност” и отдел „Култура”, който до момента е бил в състава на отдел „Образование и култура”. Считам, че обособяването на самостоятелен отдел, подчинен директно на кмета на Общината, ще осигури ефективните дейности в тази значима част на местния обществен живот, посочва вносителят.

Петима ще са заместниците на Спартански.

Заместникт-кметът по финансите и икономиката ще поеме контрола върху три дирекции – „Икономическо развитие”, „Финансово-счетоводни дейности и управление на собствеността” и „Приходи от местни данъци и такси”.

Заместник-кметът по обществен ред и сигурност, нова длъжност в структурата, ще координира дейността на отделите „Обществен ред и сигурност”, „Управление при кризи”, както и дейността на инспектората и звното за вътрешна охрана. В новата структура ще има и зам.-кмет по младежки дейности, спорт и туризъм.

Заместник-кметът по европроекти и хуманитарни дейности ще координира дейността на дирекция „Европроекти” и на отделите „Образование” и „Здравеопазване и социални дейностти”.

Петият зам.-кмет ще е по  териториалното развитие.

Трима от заместниците на Спартански вече са обявени поименно – арх. Невяна Иванчева, която е назначена за зам.-кмет по териториалното развитие,  Стефан Милев – зам.-кмет по европроекти и хуманитарни дейности, и Милен Яков – зам.-кмет по финансите.

Новата структура на Община Плевен трябва да влезе в сила от 1 декември 2015 г.

Прочетете също:

Какво е псориазис и как да успокоим ковните лезии, които причинява

Повечето от нас са свикнали да асоциират кожните заболявания с тийнейджърското акне, което са имали ...