Начало / Общество / Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ ще предлага Община Плевен

Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ ще предлага Община Плевен

От 1 април тази година Община Плевен в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги, започва приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга.

  „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва  почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

  Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

 Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

 Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 01.04.2021 г. в гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 61 – Център за обществена подкрепа, всеки работен ден от 8.30 до 15.00 часа или на e-mail: [email protected]

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Плевен – www.pleven.bg

За допълнителна информация тел. 064/800-290  /от 01.04.2021 г./

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...