Начало / Икономика / Нова наредба ще регламентира поставянето на преместваеми обекти в общината

Нова наредба ще регламентира поставянето на преместваеми обекти в общината

Нов текст на общинската Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти ще влезе в сила след 7 дни на територията на Община Плевен. С 34 гласа „за“ Общинският съвет прие предложението за новия нормативен акт на местно ниво.

Новото съдържание на Наредба №15 е във връзка с развитието на община Плевен и създаването на подходящи условия и подробна нормативна уредба относно поставянето на преместваемите обекти в съответствие с измененията в Закона за устройство на територията /ЗУТ/. В наредбата са разписани условията и реда за поставяне на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности в общината. Посочени са и изискванията за представяне на индивидуални проекти, сроковете на валидност на издаваните разрешения за разполагане на преместваеми съоръжения върху общински терени, както и реда за тяхното премахване. Наредбата диференцира и дейностите на общинските предприятия при поставяне на преместваемите обекти. Раздел в нормативния акт описва реда за поставяне на монументално-декоративни елементи – паметници и други възпоменателни знаци в общината.

Очакваните резултати след влизането в сила на новата Наредба №15 са по-добра организация на работата, подобряване качествата и визията на градската среда в Плевен, повишаване на събираемостта на приходи от извършваните дейности и подобряване на контрола при осъществяването им. Ще се постигне и синхронизиране на местния нормативен акт с действащото национално законодателство.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...