Начало / Общество / Новата структура на общинската администрация  влиза в постоянните комисии

Новата структура на общинската администрация  влиза в постоянните комисии

В два дни – днес, 23 януари, и 24 януари, ще заседават постоянните комисии към Общински съвет – Плевен. Основни точки за обсъждане в комисиите ще са предложенията за приемане на нова структура на Администрацията на Община Плевен и бюджетът на Общината за 2017 година.

Днес ще заседават четири от постоянните комисии.  В 13.30 часа се събира ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов. Освен двете основни предложения , Комисията ще разгледа още предложение за предоставяне на допълнителни средства за ОУ „Васил Левски” – Плевен, за отпускане на средства в размер на  25 000лв. за проект „Стратегия за развитието на профилактиката и лечението на гръбначните изкривявания в детско юношеска възраст в „МЦРСМ І-Плевен”, предложение от Таня Тонева – директор на ОУ „Васил Левски” относно искане на допълнителни средства във връзка с ремонтни дейности, др.

Час по-късно се събира ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев. Комисията ще разгледа предложение за изменение на решение на Общинския съвет във връзка с годишния план за ползване на дървесина от територии, собственост на Община Плевен, проекти за подробни устройствени планове, ще се запознае и с молба от обществения съвет към ДГ „Теменуга”- Плевен във връзка с решаване на проблем.

В 16. Часа започва заседанието на ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков. Проектът за дневен ред е от 21 точки. Комисията ще обсъди отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за 2016 година и предложената програма за управление на общинската собственост за настоящата 2017-а. Част от дневния ред са и предложението за предоставяне на допълнителни средства за ОУ „Васил Левски” – Плевен, за отпускането на финансови средства за здравен проект в размер на 25 000лв., предложения за прекратяване на съсобственост, др.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев ще заседава от 17,30 ч. Дневният ред на комисията е от три точки – предложението за нова структура на Администрацията на Община Плевен, за бюджета на Общината за 2017 година и методическо указание за приложимост на Закона за обществените поръчки при отпускане на банков кредит.

Прочетете също:

Днес временно ще е ограничено движението по ул. „Хаджи Димитър“

Временно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по ул. „Хаджи ...