Акценти
Начало / Общество / На 1000 мъже се падат 1044 жени в област Плевен

На 1000 мъже се падат 1044 жени в област Плевен

двойка

В Плевенско на 1000 мъже се падат 1044 жени, това става ясно от статистика на НСИ за региона. Към 31 декември 2014 година населението на област Плевен е било 255 749 души, което представлява 3.6% от населението на страната. В сравнение с 2013 година населението на областта е намаляло с 3 614 души или с 1.4%.
Мъжете са 125 102 (48.9%), а жените – 130 647 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 044 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години, а с нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Продължава и процесът на остаряване на населението. В края на 2014 година лицата на 65 и повече навършени години са 62 602 или 24.5% от населението на областта. В сравнение с 2013 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта.
Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 39.2 години през 1999 година нараства на 43.8 години през 2009 година и достига 45.5 години в края на 2014 година. Средната възраст при мъжете достига 43.8 години, а при жените – 47.3 години.
Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 44.0 години, а в селата – 48.6 години.

Прочетете също:

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Медицински университет – Плевен след пожара 

След огнената стихия, която на 29 септември опожари над 800 кв.м покривна конструкция  на Медицински ...