Акценти
Начало / Общество / На октомврийската си сесия днес Общинският съвет ще обсъжда 27 предложения

На октомврийската си сесия днес Общинският съвет ще обсъжда 27 предложения

В 9 часа днес започва редовното заседание на Общинския съвет на Плевен по предварителен дневен ред от 27 точки.

Наднешната сесия ще бъде представен отчет за изпълнение на решенията, приети от местния парламент от началото на мандата му до момента. Техният брой до момента е общо 91.

Общинският съвет ще обсъди Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух /КАВ/ на територията на  гр. Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 µm  /ФПЧ10/ и полициклични ароматни въглеводороди /ПАВ/ с План за действие за периода 2016-2020 г.“. Програмата е била приета с решение на местния парламент през април 2011 год., като действието й е приключило през декември 2014-та.

На тази сесия влиза предложение и за закриване на Началното болнично училище в Плевен. Към момента в болничното училище временно се обучават 22 деца в две слети паралелки. Обучението се извършва на територията на болнични заведения, които не са общинска собственост. Децата се включват в учебния процес по преценка на лекуващия лекар, като формите на обучение са дневна индивидуални. Персоналът на училището се състои от двама учители, като дейността му се финансира от държавния бюджет.

Съветниците ще разгледат поредно предложение за дофинансиране на слята паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 г. Искането е от директора на ОУ „Христо Ботев“ – с. Беглеж. Необходимите допълнителни финансови средства за това са в размер на574 лв., които ще бъдат предвидени в бюджета на Община Плевен за 2017 година. През настоящата учебна година в училището в Беглеж се обучават 47 ученици.

Точка шест в предварителния дневен ред е предложение за определяне дейността на Центровете за подкрепа на личностно развитие в Плевен – Център за работа с деца, Ученическа спортна школа и Център за ученическо, техническо и научно творчество.

Общински съвет – Плевен предстои да гласува и текст на Споразумение между общините от регион Плевен за реда и начина за покриване на финансовите ангажименти, които всяка от общините ще има при приемането и третирането на отпадъци в Регионалната система. На 18 февруари тази година беше подписан Договор за възлагане на обществената поръчка с предмет „Експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен за общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим, както и Сдружение “Регионално управление на отпадъците – Плевен“. Община Плевен беше определена за водеща при изпълнението на проекта за изграждане на системата и провеждането на обществените поръчки. Договорът обаче не урежда финансовите взаимоотношения между Община Плевен и другите общини от региона, ползватели на системата.

На тази сесия ще бъдат разгледани нови три предложния за отпускане на еднократни финансови помощи – за Галя Иванова, Ивайло Даков и за Пламен Богоев.

Прочетете също:

Плевен вече в зелената зона по заболеваемост от Ковид-19, къде ще се ходи без маски

Заболеваемостта от Ковид-19 в област Плевен падна под 20 нови случая на 100 000 население ...