Начало / Общество / На извънредно заседание разглеждат предложение за освобождаване на председателя на ОбС- Плевен

На извънредно заседание разглеждат предложение за освобождаване на председателя на ОбС- Плевен

Общински съвет – Плевен се събира за заседание на 9 юни /четвъртък/ от 09.00 часа. Дневният ред на сесията включва една единствена точка: Предложение за предсрочно прекратяване на правомощията и освобождаване на Председателя на Общински съвет – Плевен, приемане на процедурни правила и провеждане на нов избор на Председател на Общински съвет – Плевен. Вносител на предложението са 15 общински съветници.

В него те посочват, „че са налице основания по чл. 24, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА“ за осъществяване на процедура по предсрочно прекратяване на правомощията на сегашния Председател, а именно „трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца“.

„Запознат съм с предложението искането на колегите общински съветници за оставката ми като председател на Общински съвет – Плевен. Това е тяхно право и съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. съм изпълнил задълженията си като съм свикал заседание на ОбС този четвъртък, 9 юни, от 09,00 ч.. Смятам, че всеки един от общинските съветници ще гласува по съвест“, коментира по повод постъпилото предложение Мартин Митев.

Съгласно Глава втора, чл.17, ал. 2 и 3, по предложението се провежда разискване и след гласуване се взема решение с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. Гласуването е тайно и се осъществява по ред, определен с решение на Съвета.

Пълният текст на предложението, което ще бъдат разгледано в четвъртък от общинските съветници, е публикувано на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, категория „Заседания“/ „Заседания на Общински съвет“ / „Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 09.06.2022 г.“ – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-09062022-g

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...