Акценти
Начало / Икономика / Над 108 процента е изпълнен планът за приходи от местни налози за 2018 г в община Плевен

Над 108 процента е изпълнен планът за приходи от местни налози за 2018 г в община Плевен

Успешна финансова 2018-а година отчита Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен. Приходите от данъците и таксите, които администрира Дирекцията, са достигнали 24 623 000 лв., а изпълнението на плановите показатели, заложени в бюджета, е 108,4 %.

Събраните суми по видове данъци и такси са, както следва:

-данък върху недвижимите имоти – 8 414 000 лв.;

-такса битови отпадъци – 6 610 000 лв.;

-данък върху превозните средства – 4 315 000 лв.;

-данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 3 932 000 лв.;

-патентен данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници – 327 000 лв.;

-туристически данък – 40 000 лв.;

-такса за притежаване на куче – 4 600 лв.;

-приходи от глоби за неспазване на данъчното законодателство – 32 000 лв.;

-приходи от такси от извършени административни услуги – 88 100 лв.;

-приходи от начислени лихви – 851 000 лв.

През 2018 год. са събрани 1 750 000 лв. повече в сравнение с предходната 2017 год. Реализирани са 270 000 лв. повече приходи от данък върху недвижимите имоти, 242 000 лв. повече приходи от данък върху превозните средства, 316 000 лв. повече приходи от такса битови отпадъци и лихви на таксата, 881 000 лв. повече приходи от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин.

От събраните през 2018 год. суми 49 % са платени по банков път, 44 % – в брой, 5 % от сумите са постъпили безкасово чрез ПОС терминално устройство и 2 % – чрез Интернет плащане и на касите на Изипей.

Плащанията са разнесени в данъчните сметки на собствениците, като са обработени 28 000 платежни документа и са издадени над 170 000 приходни квитанции.

През изминалата 2018 год. служителите от Дирекцията са приели и обработили над 19 000 данъчни декларации и са издали 13 500 данъчни документи по искане на задължени лица.

Към настоящия момент Общински съвет – Плевен, не е приел ставки и коефициенти, нужни за определянето на данъка върху превозните средства. След като това стане факт, ще бъде извършено данъчно облагане и ще започне плащането на налозите за 2019 год., уточняват от Дирекцията.

Сроковете за плащане и данъчните ставки, с изключение на данък върху превозните средства, са непроменени. Определените данъчни задължения се заплащат на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която се отнасят, а при издължаване на пълния размер на данъчното задължение до 30 април собственикът получава 5 % отстъпка от дължимата сума.

Работното време на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” за плащания в брой на гишета от 1 до 5 или чрез ПОС терминал е от 8.30 до 16.30 ч., без прекъсване. Плащания се извършват също по банков път, чрез Интернет и на касите на Изипей в цялата страна.

 

 

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...