Акценти
Начало / Образование / МУ-Плевен с нови правила за балообразуване в Кандидатстудентска кампания 2022

МУ-Плевен с нови правила за балообразуване в Кандидатстудентска кампания 2022

Академичният съвет на Медицински университет-Плевен  актуализира Правилника за прием на студенти през академичната 2022/2023 година, включващ новите правила за балообразуване на кандидатите за специалностите „Медицина“ и „Фармация“, както и за бакалавърските специалности.

Те са продиктувани от реформата в българското образование и въвеждането на силно профилирано обучение в последните две години от средното образование – 11-и и 12-и клас. През 2022 г. предстои да се дипломират първите зрелостници, завършили втори гимназиален етап на обучение, които ще имат различни профили. Този факт постави висшите училища пред предизвикателството да променят правилата за прием на кандидат-студенти през 2022 г. в съответствие с различните профили на завършващите зрелостници, за да бъдат поставени при равни условия при кандидатстване.

В Кандидатстудентска кампания 2022 състезателният бал за специалностите “Медицина” и „Фармация“ ще се образува като сбор от оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература от дипломата за средно образование и утроените оценки от конкурсните работи по биология и химия. При наличие в дипломата на завършилите преди 2008 г. на оценки по български език и литература от зрелостен изпит и средна оценка от курса на обучение, балообразуваща е оценката от зрелостния изпит. Максималният състезателен бал е 42,00 единици. В класирането не участват кандидат-студенти с бал по-нисък от 24,00 единици.

Състезателният бал на кандидат-студентите за бакалавърските специалности, завършили средно образование след 2008 г., ще се сформира от: общ успех от дипломата за средно образование с коефициент 1; оценка от ДЗИ по български език и литература с коефициент 1; в зависимост от избора на кандидата ще се използва удвоената оценка от изпита по биология, с коефициент 1 или втория ДЗИ, като ако ДЗИ е по биология е с коефициент 1, ако е по друг предмет е с коефициент 0,7. За кандидати, завършили средно образование преди 2008 г. балообразуването ще бъде от: общ успех от дипломата за средно образование с коефициент 1; оценка по български език и литература с коефициент 1 и удвоената оценка от изпита по биология с коефициент 1.

На сайта на МУ-Плевен през м. юни са публикувани актуализираните програми за конкурсните изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“, съобразени с изучавания в средните училища учебен материал, със задължително включени теми от профилираната подготовка: http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/news/current-news/6010-2022-2

През м. ноември предстои публикуване на пълна и актуална информация за Кандидатстудентска кампания 2022 в Раздел „Прием 2022“ на сайта на висшето училище.

 

 

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...