Акценти
Начало / Общество / Модернизират сградите на няколко дирекции “Социално подпомагане”

Модернизират сградите на няколко дирекции “Социално подпомагане”

5,3 млн. лева ще бъдат инвестирани в модернизирането на сгради или помещения на дирекции “Социално подпомагане” вобщо 68 общини в страната, информират от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Сред тях са тези на “Социално подпомагане” в общините Долна Митрополия, Долни Дъбник, Червен бряг,  Троян и Ловеч. Там ще бъдат вложени общо 189 476,32 лв.

Схемата “Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” е публикувана през февруари 2008 г. в рамките на Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 “Социална инфраструктура”. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане. Цел на схемата е да осигури социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.
Допустимите дейности са ремонт, реконструкция и обновяване на сградите или помещенията, в които са ситуирани дирекциите “Социално подпомагане”. Предвижда се също внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване. С част от средствата ще бъде подобрен и достъпа за хора с увреждания.
До момента има два действащи договора с Агенцията за социално подпомагане на обща стойност 470 хил. лв. Те следва да приключат до края на март 2012 г.
На следващ етап още 18 проектни фиша са одобрени за финансиране, общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 4,8 млн. лв. От тях 4 млн. представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.
Срокът за изпълнение на новите 18 проекта е 24 месеца. Съфинансиране от конкретния бенефициент не се изисква. Така размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%, уточняват от МРРБ.

Прочетете също:

В деня на Празника на Плевен Общинският съвет ще проведе тържествено заседание

Тържествено заседание на Общински съвет – Плевен по повод връчване на звания „Почетен гражданин на ...