Начало / Общество / Много добри резултати за полугодието отчитат от Административен съд – Плевен

Много добри резултати за полугодието отчитат от Административен съд – Плевен

За първото шестмесечие на годината от Административен съд – Плевен отчитат много добри резултати по показатели за общ брой свършени дела и  свършени в срок дела, както и при сроковете за изготвяне на съдебните актове. Добри са отчетените резултати и при върнати след касационна проверка обжалвани и протестирани дела.

През първото полугодие на 2018 г. в Административен съд – Плевен са постъпили и образувани общо 630 дела. С прибавените към тях висящи към началото на годината дела от предходни периоди общият брой на делата за разглеждане в АСП през първото полугодие на 2018 г. е 883. От тях 510 броя първоинстанционни дела и 373 броя касационни дела.

76% от делата за разглеждане през първото полугодие са свършени, показват резултатите. Тези данни са добра илюстрация на бързата и ефективна работа на съдиите в Административен съд – Плевен, както и за добрата организация по подготовката и провеждането на съдебните заседания, за което заслуга имат и съдебните служители, коментират от АСП.

През първото полугодие на 2018 г. по всичките 671 броя свършени дела съдебните актове са постановени в срок до 1 месец, което представлява 100 % от свършените дела. Много добри са и показателите за срочност за разглеждане на делата – 84% от всички свършени дела през първото полугодие на 2018 г. са приключили в срок до 3 месеца от датата на насрочване на първото по делото открито съдебно заседание.

През първото полугодие на 2018 г. в Административен съд – Плевен след касационна проверка са се върнали общо 144 дела. Значителна част от тях – 99 броя или 69 %, са потвърдени изцяло. Отменени изцяло са 39 броя или 27 % съдебни акта и 6 броя (4 %) са отменени частично.

Данните показват, че се постига една от основните стратегически цели на съда – повишаване качеството на постановените съдебни актове и поддържане на ниско равнище на отменените и изменени съдебни актове за сметка на оставените в сила такива, коментират от АСП.

Прочетете също:

Две изпитания за ХК Спартак от турнира за купата на България

Две сериозни битки за класиране на полуфинал предстоят на плевенския Спартак в турнира за купата ...