Акценти
Начало / Образование / Младежки общински съвет стартира процедура за откриване на дискотека в местно читалище

Младежки общински съвет стартира процедура за откриване на дискотека в местно читалище

Младежки общински съвет заседава за ден в град Левски. Той е създаден по проект „Знаещите – могат”, изпълняван по програма „Младежта в действие” от Сдружение „Център за европейско развитие и квалификация”.

12  съветници от Младежкия общински съвет с подкрепата на обучителя по проекта Петя Чолакова и ръководителя на проекта Ваня Ваньова обсъдиха и взеха решения по две внесени на сесията предложения. Преди това младежите избраха председател на съвета –  Серафимка Николова, която имаше задачата да ръководи заседанието. С оглед на внесените предложения предварително бяха избри председатели на три комисии „Образование, спорт, култура и вероизподание” – Цветелина Матева, „Правна комисия” – Нели Ченкова и комисия „Бюджет и финанси” , съответно Цветелина Матева, Нели Ченкова и Йордан Йорданов.

От името на младежите в град Левски предложения внесехо Даяна Георгиева и Сейнур Реджепова. Младите хора искат  възстановяване на дискотеката в града и да бъде построен младежки център, оборудван със зали за младежки срещи, форуми, семинари и оборудвани спортни площадки към него.

В изказванията на младежите и на председателите на комисиите проличаха усвоени знания за работата на Общинския съвет, с чията работа участниците в проекта имаха възможност да се запознаят през месец март, разказа Ваня Ванова.  Като председател на Комисията по финанси и бюджет Йордан Йорданов е направил обоснован отговор на внесените за обсъждане предложения: „Бюджетната комисия разгледа доста подробно не самото предложение, а по-скоро вариантите за тяхното финансиране, т.к. Община Левски няма възможности сама да финансира оборудването на тези обекти. По точка 1 – откриване на дискотеката в читалището също сме на мнение, че трябва да се премине през процедура за отдаването й под наем и бъдещият наемател трябва да поеме ангажимент да ремонтира и приведе помещенията в подходящ вид за своя сметка и чак тогава ще има възможност да се отвори обекта като дискотека. По точка 2 – изграждането на бъдещ младежки център и прилежащи площадки за спортни мероприятия, е сериозно начинание, за което Общината няма средства и не може сама да финансира. Доколкото сме запознати по Програма за развитие на селските райони са търсени мерки, по които може да се изгради подобен обект, но поради други по-приоритетни за общината проекти, които към момента се изпълняват, няма възможност за кандидатстване с такъв проект преди завършване на вече изпълняваните. Затова предлагаме на младежката група да инициира създаването на младежко сдружение в общината, което като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел ще има възможност само да кандидатства и търси донорски схеми за финансиране и изграждане на тази своя идея”.

В крайна сметка общинските съветници от Младежкия общински съвет са взели решение да стартира процедура за отдаване на помещение в приземния етаж на НЧ „Г.Парцалев 1901” гр.Левски за младежка дискотека. Във връзка с предложението за изграждане на Младежки център съветниците са гласували да се учреди младежко сдружение (НПО) като самостоятелно юридическо лице, което да работи по донорски схеми за финансиране за разкриване на младежки обекти за отдих и спорт в градЛевски. Като едновремено с това възлага на комисиите към Младежки съвет да разработят проектоустав на бъдещото младежко сдружение и при готовност да свикат ново събрание за учредяване на сдружението.

Този проект се реализира с финансовата продкрепа на програма „Младежта в действие” на Европейската комисия, адмнистрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящата статия не отразява позицията на Европейската общност, програма „Младежта в действие” или НЦЕМПИ.

Прочетете също:

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов: Възстановяването на Военновъздушното училище е изправяне на една несправедливост и връщане на една традиция

Възстановяването на Военновъздушното училище е изправяне на една несправедливост и връщане на една традиция. Това ...