Акценти
Начало / Общество / Местният парламент се събира на извънредна сесия днес

Местният парламент се събира на извънредна сесия днес

Общинският съвет на Плевен ще заседава извънредно днес. Дневният ред на местния парламент е в две точки, които са във връзка с кандидатстването на Община Плевен с партньорски проект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Първа точка в дневния ред е предложение за Споразумение за общинско сътрудничество във връзка с кандидатстването на Плевен с проекта. Точка втора в дневния ред отново касае изпълнение на изисквания по процедурата за кандидатстване. Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата е необходимо Решение на Общинския съвет, с което се гарантира, че е осигурена устойчивост за предложения проект, както и че видът и предназначението на придобитите по проекта активи няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след крайното плащане към Община Плевен.

Втора точка в предложението касае стойността на проекта, която е в размер на 17 249 286,80 лв. Разходите за ДДС са в размер на 464 407,80 лв. и те са предвидени като недопустими за финансиране по ОП „Региони в растеж“. По тази причина ще се извършват от „Тролейбусен транспорт“ – Плевен и са възстановими от държавния бюджет под формата на данъчен кредит. Затова обаче също е необходимо Решение на Общинския съвет, с което се поема ангажимент за осигуряване на необходимия финансов ресурс, тъй като безвъзмездната финансова помощ не покрива общата стойност на проектното предложение.

Сесията започва от 09:00 часа в сграда „Гена Димитрова“.

Прочетете също:

От „Български пощи” предупреждават за фалшиви съобщения от името на дружеството

„Български пощи“ ЕАД уведомява, че се разпращат фалшиви електронни съобщения от името и/или с логото ...