Акценти
Начало / Икономика / Местният парламент прие годишните отчети за 2017 г. на общинските търговски дружества

Местният парламент прие годишните отчети за 2017 г. на общинските търговски дружества

Общинският съвет на Плевен прие годишните отчети и баланси за 2017 година на търговските дружества с общинско участие, определи размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2017 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2018 г. Всяка една от точките в предложението за решение бяха гласувани поотделно.

Съветниците гласуваха годишни отчети и баланси за 2017 година на ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІІ – Плевен” ЕООД, „Дентален център І – Плевен” ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация І” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД и „Тибор” ЕАД.

С точка втора от днешното решение се освобождават от отговорност за 2016 г. управителните органи на общинските търговски дружества както следва: управителя на „ДКЦ II – Плевен“ – д-р Марияна Лазарова, на „ДКЦ III – Плевен“ – д-р Красимир Трифонов, на „Дентален център“ – д-р Венелин Радев, на „МЦРСМ – Плевен“ – д-р Данаил Стойчев, на „Тролейбусен транспорт – Плевен“ – Ангел Несторов и на управителя на „Паркстрой“ – Дамянка Владимирова. От отговорност за 2016 г. се освобождават и управителите на „Инжстрой“ – Йордан Богословов и Пламен Петков, и Валентина Вълчанова за периода от 9 януари 2015 г. до 11 април 2016 г., както и членовете на Съвета на директорите на „Тибор“ ЕАД Лидия Железарова и Борислав Борисов.

С точка трета от решението от отговорност за 2017 г. се освобождават управителните органи на общинските търговски дружества както следва: управителят на „ДКЦ II – Плевен“ – д-р Марияна Лазарова; на „ДКЦ III – Плевен“ – д-р Красимир Трифонов за периода от 1 януари 2017 г. до 3 ноември 2017 г. и д-р Янина Стефанова за периода от 15 ноември 2017 г. до 31 декември 2017 г.; управителят на ,Дентален център“ – д-р Венелин Радев; на „МЦРСМ – Плевен“ – д-р Данаил Стойчев; на „Тролейбусен транспорт – Плевен“ – Ангел Несторов; на „Паркстрой“ Дамянка Владимирова; управителите на „Инжстрой“ – Йордан Богословов и Пламен Петков и членовете на Съвета на директорите на „Тибор“ – Лидия Железарова и Борислав Борисов за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. и Иво Дочев за периода от 16 ноември 2017 г. до 31 декември 2017 г.

С днешното си решение Общинският съвет прие и да освободи от плащане в размер на 100% от дължимия дивидент за 2017 г. четири от търговските дружества, приключили 2017 г. на печалба. Това са  ДКЦ II – Плевен“, „ДКЦ III – Плевен“, „Инжстрой“ и фирма „Паркстрой“. Управителите на четирите фирми се задължават да ползват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за осъществяване на основната икономическа дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи. Освен това те трябва да представят всяко тримесечие отчет за начина на изразходване на средствата от освободения дивидент.

Управителните органи на „Тролейбусен транспорт“, „Инжстрой“ и „Тибор“ трябва да проведат конкурс и за избор на експерт – счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2018 год. на дружествата, като протоколите от конкурса трябва да бъдат внесени в Общинския съвет в срок до 30 юни тази година.

Прочетете също:

10 медела за ШКК „Спартак” – Плевен от Национално първенство по шотокан карате-до

Един златен, два сребърни и седем бронзови медала спечелиха каратеките  на Шотокан карате клуб „Спартак” ...