Акценти
Начало / Общество / Мерки за облекчение на бизнеса за периода на обявеното извънредно положение ще обсъждат съветниците на Плевен

Мерки за облекчение на бизнеса за периода на обявеното извънредно положение ще обсъждат съветниците на Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание на 30 април /четвъртък/ от 09.00 часа. С оглед опазване здравето на всеки, заседанието на Общински съвет – Плевен ще се проведе при закрити врати в зала „Катя Попова“ при спазване на всички противоепидемични мерки и указания!

Предварителният дневен ред на предстоящата сесия включва 27 предложения, първото от тях е за удостояването на проф. Пламен Джуров със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“. Предложението внася председателят на Общинския съвет Мартин Митев след единодушното решение на Комисията по чл.39, ал.1 на Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен.

Предложението за нова Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен, отложено на заседанието през март, влиза като втора точка. Веднага след това съветниците ще обсъдят промени и в две действащи общински наредби – Наредба №14 за търговската дейност на територията на общината и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. На предстоящата сесия ще бъдат гласувани още: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 г.; Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2019 г. и План за развитие на общинските социални услуги през 2021 г. Ще бъде гласувана и Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен за 2020 г.

На 30 април Общинският съвет на Плевен предстои да вземе важно решение и относно освобождаване изцяло или частично на физически и юридически лица – ползватели на терени и наематели на нежилищни обекти – общинска собственост, както и концесионери по сключени концесионни договори от задължения за заплащане на местни такси, наеми и концесионни вноски. Предложението е под номер 15 в предварителния дневен ред и е във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки за периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Други важни предложения в дневния ред на съветниците за април, са: Предложение за безвъзмездно прехвърляне на ВВВУ „Г.Бенковски“ правото на собственост върху базата на бившето училище „Марин Дринов”;  Разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища в общината; Предложение за продажба на общински недвижим имот с площ 8 619 кв.м в жк „Дружба“, заедно с изградените в него на груб строеж три сгради. Според стария идентификатор теренът е отреден за поликлиника с аптека.

Всички материали, които Общински съвет – Плевен ще обсъжда на предстоящото си заседание, са публикувани на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ / „Заседания на Общински съвет / Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 30.04.2020 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-30042020-g

Прочетете също:

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Медицински университет – Плевен след пожара 

След огнената стихия, която на 29 септември опожари над 800 кв.м покривна конструкция  на Медицински ...