Акценти
Начало / ЕВРО 2016 / Ментори доброволци ще подпомагат адаптацията на момичета с противообществени прояви

Ментори доброволци ще подпомагат адаптацията на момичета с противообществени прояви

Плевенски общенствен фонд „Читалища“ започна работа по нов проект „Менторство за приобщаване“, който е насочен към момичетата, настанени в единственото в страната възпитателно училище интернат, което се намира в село Подем.

По време на проект, който е с продължителност от 16 месеца, ще бъде тестван подходът  на менторството, обясни Даниела Димитрова  – изпълнителен директор на Фонд „Читалища” и ръководител на проекта. Предварително обучени ментори – доброволци ще работят с момичетата на възпитателно ниво, обясни Димитрова. По специална процедура ще бъдат избрани 10 ментори, като важното е да бъдат хора изявени, ценени в обществото, алтруисти, но и финансово обезпечени, за да могат да поемат предвидените по проекта семейни ваканции.

В рамките на проекта са заложени регулярни срещи на менторите с момичетата в интерната. Предвидена е програма за изграждане на социални умения на момичетата чрез посещения на различни институции. Включен е също творчески модул, за да могат момичетата да развият уменията и талантите си и чрез творческа изява да повишат самооценката и самочувствието си, обясни Даниела Димитрова.

В ВУИ „Христо Ботев” в Подем са настанени момичета след съдебно решение за противообществени прояви. Те са на възраст от 13 до 18 години, като срокът им на престой е до три години, но при желание и след подадена молба могат да продължат обучението си в училището интернат, което до 12 клас, обясни директорката Нина Атанасова. По време на обучението си те получават и професионална подготовка за шивачки, готвачки, фризьорки.

Даниела Димитрова подчерта, че целта на проекта е да подготви момичетата за живота извън интерната. „В него те са защитени, но когато излязат, ако не бъдат подготвени, попадат в същата среда и отново стават жертви. Целта ни е момичетата да получат умения, които да ги предпазят”, каза тя.

Затова целта е работата на менторите с момичетата да продължи и след изтичане на проекта. При желание момичетата да могат да се срещнат със своите ментори и да получават моралната им подкрепа.

След приключване на проекта „Менторство за приобщаване”, тестваният подход ще бъде предложен за прилагане и в други институции, ангажирани с млади хора с противообществени прояви, поясни Даниела Димитрова.

Поектът се финансира от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 – 2021. Стойността му е около 49 000 лв., от които 5 000 лв. са собствено финансиране.

 

 

Прочетете също:

Прекъсвания на електрозахранването в части от община Плевен ще има на 28 май

Ремонтни работи по електропровод 110 kV, който е собственост на Електроенергийния системен оператор, налагат промяна ...