Начало / Общество / МВР с препоръки за осигуряване на пожарна безопасност през зимния отоплителен сезон

МВР с препоръки за осигуряване на пожарна безопасност през зимния отоплителен сезон

През 2019 година – 11 загинали след пожари на територията на областта

Изминалата 2019 година е една от най-натоварените за служителите от РДПБЗН-Плевен не само от към броя на пожарите, но за съжаление и от към брой загинали и пострадали граждани, отчитат от МВР – Плевен.

 Данните за годината са – 11 загинали и 10 пострадали в следствие на пожари на територията на областта, като с изключение на двама от пострадалите, които са в пътни превозни средства, всички останали загинали и пострадали са от битови пожари, свързани с отопление или небрежност при боравене с открит огън. Сред загиналите при пожар е и дете на 1 година, а мъж на 35 години е загинал в следствие заспиване с неизгасена цигара. Всички останали загинали и пострадали са над 50-годишна възраст, като осем от загиналите са над 60 години.

За поредна година всички загинали и пострадали са в обекти, в които не се осъществява контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението, а пожарите в по-голямата си степен са възникнали в следствие пренебрегване на изискванията за пожарна безопасност.

От направен анализ става ясно, че най-уязвими са хората над 60 годишна възраст.

Ето някой основни, правила, които биха спасили живота и здравето на много хора:

– Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение. Те се поставят най-малко на 80 см от горими материали.

– Не се допуска сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди, защото това често води до пожар.

– Забранено е използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки на твърдо гориво.

– Жарта да се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове, а не в контейнерите за битови отпадъци и разделно събиране.

– Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.

– Коминните тела трябва редовно се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.

– При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.

– Редовно се проверява изправността на редуцир-вентилите на газовите уреди;

– След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.

– Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически отоплителни уреди.

– Близките на самотно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, да проверяват редовно изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.

– Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали.

– Не претоварвайте електрическата инсталация;

– Не прокарвайте кабели и проводници под пътеки, килими и други подобни;

– Подменете всички наранени или протрити електрически проводници;

– Винаги използвайте стандартни електрически предпазители;

Ако сте пушач, вземете следните предпазни мерки:

– Ако ще пушите, излезте навън. Изгасете цигарата си, преди да влезете обратно вътре.

– Никога не пушете около запалими течности или лекарства.

– Никога не пушете в леглото. Ако ще си лягате, не запалвайте цигара – лесно може да се унесете и да предизвикате пожар.

– Не оставяйте незагасени угарките – може да паднат и да предизвикат пожар. Когато ги гасите, уверете се, че това наистина е така.

– Когато сте уморен, под влияние на алкохол или сте взели лекарства, предприемете допълнителни мерки – може да заспите и да забравите, че цигарата гори.

– Всяка година загиват деца при пожари, предизвикани от цигари, кибрити и запалки. Дръжте ги на недостъпни за тях места.

– Купувайте запалки, снабдени със защита от деца.

– Използвайте тежки и стабилни пепелници, които не се преобръщат лесно и са изработени от негорим материал.

– Тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а не в кошчето за боклук. Не препълвайте пепелниците с пепел и угарки.

– При пожар съобщете по най-бързия начин на телефон 112.

Най-лесният начин да защитите дома и семейството си от пожар са димните детектори.

Много от смъртните случаи са можели да се предотвратят от димните детектори. Те са най-доброто средство за своевременна сигнализация и за откриване на пожара в най-ранната му фаза.

Желателно е да имате по един от тях на всеки етаж от дома си, в коридора и близо до всяка стая, използвана за спалня. Малките деца и хората в напреднала възраст спят по-дълбоко, затова е важно да има по един детектор до всеки от тях.

Тествайте ги всеки месец и своевременно им сменяйте батериите.

За откриването на един от най-опасните газове, отделящи се при пожар – въглеродния окис, е нужен специален детектор. Трябва да имате поне един такъв детектор в дома си.

Прочетете също:

Определиха състава на подвижните избирателни секции в община Плевен

Подвижните избирателни секции в община Плевен ще са три – по  една за Плевен и ...