Начало / Общество / Магистрати и служители на Административния съд в Плевен ще се обучават по проект

Магистрати и служители на Административния съд в Плевен ще се обучават по проект

Административен съд Плевен подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд – град Плевен и Административен съд – град Габрово”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Стойността на проекта е 105 610,80 лева, периодът за изпълнение – 18 месеца. Общата цел е да се подобри квалификацията на магистратите и съдебните служители и да се развие цялостна политика за управление на човешките ресурси в Административните съдилища в Плевен и Габрово. След преминатото обучение, освен с по-висока квалификация за работа с делата, съдии, съдебни помощници, съдебни администратори, административни   ръководители и съдебни служители ще могат да изпълняват и по-качествено задълженията си.

Според разписаното в проекта, целите ще се постигнат чрез провеждане на специализирани обучения, организиране и провеждане на работни срещи и съвещания за обсъждане на актуални правни проблеми предвидени са и дейности за информация и публичност.

Общият брой на обучените магистрати и съдебни служители ще е 44, 37 от които жени. Освен това, по проекта ще бъдат осъвременени 8 обучителни модулa.

Прочетете също:

Временни ограничения на движението в центъра на Плевен заради предстоящия в неделя балотаж

Във връзка с нормалното провеждане на балотажа за избор на президент и вицепрезидент  на  Република ...